Αθήναιον Intercontinental

PDF version
Το Αθήναιον Intercontinental, είναι ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία 5 αστέρων στην Ελλάδα. Χτισμένο σε κεντρική τοποθεσία και έχοντας τα μεγαλύτερα δωμάτια στην Αθήνα, το ξενοδοχείο αυτό είναι ιδανικό, τόσο για επαγγελματικούς λόγους όσο και για αναψυχή.
 
Το Αθήναιον Intercontinental χρησιμοποιεί την εφαρμογή Opera. Η Opera έχει εξαιρετικές δυνατότητες στην διαχείριση του ξενοδοχείου ‘front office’, καθώς όμως είναι μία εφαρμογή σχεδιασμένη στο εξωτερικό και απευθύνεται στα ξενοδοχεία όλου του κόσμου μειονεκτεί στην εμπορική, οικονομική και λογιστική διαχείριση συγκρινόμενη με μία εφαρμογή ERP.
 
Το Αθήναιον Intercontinental, έχοντας ανάγκη να διαχειριστεί πλήρως τα οικονομικά του δεδομένα και ιδιαίτερα αυτά των πελατών, προέκρινε το SoftOne ERP ως την καταλληλότερη εφαρμογή για να λειτουργήσει ως “back office”. Επιπλέον, γνωρίζοντας ότι η επιλογή ενός εξαιρετικού λογισμικού, δεν είναι αρκετή για την επιτυχία ενός τόσο περίπλοκου εγχειρήματος και ότι εξίσου σημαντική είναι και η ικανότητα και η εξειδίκευση του Συνεργάτη που θα το υλοποιήσει, επέλεξε την Connectline, ώστε να διασυνδέσει την Opera με το SoftOne ERP
 
Στόχος του έργου είναι τα δεδομένα από την Opera να μεταφέρονται στο SoftOne ERP, ώστε να γίνεται η επεξεργασία τους και να παράγονται άμεσα και εύκολα καταστάσεις και αναφορές. Δημιουργήθηκε λοιπόν, γέφυρα διασύνδεσης (interface) μεταξύ των δύο εφαρμογών, με την οποία μεταφέρονται σε καθημερινή βάση τα δεδομένα. 
 
Πιο συγκεκριμένα, με τη γέφυρα γίνεται πλήρης μεταφορά των πελατών, των παραστατικών πωλήσεων, των παραστατικών εισπράξεων καθώς και των αξιoγράφων. Έτσι ανά πάσα στιγμή το λογιστήριο μπορεί να έχει την πλήρη εικόνα της καρτέλας ενός πελάτη. Επίσης οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να τιμολογήσουν ένα πελάτη απευθείας από το SoftOne ERP και να του αποστείλουν το “ηλεκτρονικό τιμολόγιο” μέσω e-mail. 
 
Τέλος, πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα η μεγάλη επιτυχία της ομάδας εργασίας τόσο από την πλευρά του Αθήναιον Intercontinental και της Eurotel (αντιπρόσωπος της Opera στην Ελλάδα) όσο και της Connectline, στην επίτευξη της πλήρους και αναλυτικής απεικόνισης των αξιογράφων, δεδομένου ότι στην Opera δεν υπάρχει κύκλωμα παρακολούθησης των αξιογράφων.