Service One

PDF version
Service One

Η SERVICE ONE κατέχει ηγετική θέση στην παροχή υπηρεσιών επισκευής, συντήρησης και εγκατάστασης ηλεκτρονικών συσκευών στην ελληνική αγορά. Μέλος του FOURLIS Group, ενός εκ των μεγαλύτερων εμπορικών ομίλων διαρκών καταναλωτικών προϊόντων στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, έχει αναπτύξει ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο υποστήριξης, εξυπηρετώντας πανελλαδικά προϊόντα επώνυμων εταιρειών όπως GENERAL ELECTRIC, KORTING, LIEBHERR, SAMSUNG και LG. Από το 2010, διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες συναρμολόγησης των επίπλων και των κουζινών ΙΚΕΑ.

 

Η επιχειρηματική ανάγκη

Η εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της SERVICE ONE προϋποθέτει την εγκατάσταση ενός συστήματος που διασφαλίζει τη συνεχή -και σε πραγματικό χρόνο- ροή δεδομένων μεταξύ της εταιρείας και των εξωτερικών της συνεργειών, καθώς και των 200 και πλέον συνεργατών της. Πριν την υιοθέτηση μίας cloud λύσης, η μηχανογράφηση αποτελούταν από πολλαπλά συστήματα, που συνέθεταν ένα πολύπλοκο περιβάλλον με αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης και υψηλά κόστη λειτουργίας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανοδική πορεία της επιχείρησης, καθιστούσαν επιτακτική την αναζήτηση μίας σύγχρονης λύσης που θα μπορούσε να υλοποιηθεί εύκολα, χωρίς πρόσθετες επενδύσεις. Μίας λύσης που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες της εταιρείας, επιτρέποντας ταυτόχρονα την προσαρμογή και επέκταση λειτουργιών για την κάλυψη μελλοντικών απαιτήσεων.

 

Η λύση

Αξιολογώντας επιμέρους εναλλακτικές, η SERVICE ONE επέλεξε το Soft1 Cloud ERP και την Connectline, τον Νο1 SoftOne partner, για να ολοκληρώσει το έργο της μηχανογραφικής της κάλυψης. Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες της cloud πλατφόρμας Windows Azure της Microsoft, το Soft1 εγγυάται τον άμεσο έλεγχο των εταιρικών δεδομένων, παρέχοντας ασφαλή και αξιόπιστη πρόσβαση σε αυτά, μέσω μίας απλής σύνδεσης internet. Οι ενσωματωμένες web και mobile εφαρμογές επιτρέπουν στα εξωτερικά συνεργεία, τους εξειδικευμένους χρήστες και τους συνεργάτες της SERVICE ONE να ελέγχουν και να δεσμεύουν αποθέματα, να επικυρώνουν εγγυήσεις και να υλοποιούν εργασίες υποστήριξης, μειώνοντας το χρόνο εξυπηρέτησης πελατών και την πιθανότητα εμφάνισης λαθών. Με συνολική ευθύνη της SoftOne, το σύστημα λειτουργεί 24x7 χωρίς πρόσθετες απαιτήσεις διαχείρισης, καθώς όλες οι σχετικές εργασίες (αναβαθμίσεις, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας κα) διεξάγονται αυτόματα με πιστοποιημένες διαδικασίες.


Η Connectline αξιοποιώντας πλήρως τα web services επανασχεδίασε αυτόματες επικοινωνίες με τους προμηθευτές της SERVICE ONE, εισάγοντας τα ”tickets” για επισκευή από και προς τα συστήματά τους και αποστέλλοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες για την εξέλιξη των επισκευών και βέβαια τις παραγγελίες ανταλλακτικών. Έτσι η παλιά και ξεπερασμένη διαδικασία της ανταλλαγής πληροφοριών μέσω αρχείων και πινάκων, μετατράπηκε σε πλήρως αυτόματες και σύγχρονες (on-line) εργασίες, με την χρήση web services, αυξάνοντας σημαντικά την παραγωγικότητα, την ευελιξία και την αποδοτικότητα της εταιρείας. Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να μειώσει των χρόνο επισκευής ανά βλάβη, προς ικανοποίηση τόσο των πελατών όσο και των προμηθευτών της.


Επιπλέον η Connectline έχει ενσωματώσει στο Soft1 πρωτόκολλο EDI για την άμεση ανταλλαγή των παραστατικών μεταξύ κατασκευαστών και SERVICE ONE.

 

Τα οφέλη
 

Παραγωγικότητα. Αξιοποιώντας τις λύσεις επιχειρησιακής φορητότητας του συστήματος, το λογισμικό είναι διαθέσιμο σε όλους τους χρήστες, χωρίς γεωγραφικούς ή χρονικούς περιορισμούς, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα ικανοποίησης πελατών. Ταυτόχρονα, απαλλάσσει τους ανθρώπους του IT από εργασίες υποστήριξης, επιτρέποντας την αποδοτικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.


Οικονομία. Η επιλογή λειτουργίας του Soft1 στο cloud μειώνει το κόστος συντήρησης της μηχανογράφησης, εξαλείφοντας πρόσθετες επενδύσεις σε hardware και software. Παράλληλα, απαλλάσσει τη SERVICE ONE από χρονοβόρες διαδικασίες που προσθέτουν πολυπλοκότητα και κόστη όπως backups συστήματος, ανανεώσεις εκδόσεων κλπ.


Ευελιξία. Το Soft1 Cloud ERP αποτελεί ένα ευέλικτο σύστημα μηχανογράφησης, το οποίο διαμορφώνεται γρήγορα και εύκολα σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησης την εκάστοτε χρονική περίοδο, τόσο ως προς τον αριθμό των χρηστών, το περιεχόμενο του λογισμικού, τον αποθηκευτικό χώρο, την υπολογιστική ισχύ κλπ. Αντίστοιχα ευέλικτα, διαμορφώνεται και ο τρόπος πληρωμής με το μοντέλο pay as you go / pay as you grow, που επιτρέπει την κλιμάκωση των εξόδων βάσει της εξέλιξης των μηχανογραφικών αναγκών της SERVICE ONE.


Ικανοποίηση: Η SERVICE ONE υιοθετώντας την λύση του Soft1 Cloud ERP και με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες της Connectline, κατάφερε να μειώσει τον μέσω χρόνο ανά επισκευή καλύπτοντας τις απαιτήσεις για καλύτερα KPI’s και των πιο απαιτητικών κατασκευαστών