Καριέρα

PDF version
Στην Connectline οι συνεργάτες μας απολαμβάνουν ένα άριστο περιβάλλον εργασίας και σταθερή επαγγελματική εξέλιξη, με αξιοκρατικές διαδικασίες επιλογής, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και ανταμοιβών.

Η αφοσίωση, ο επαγγελματισμός και το πάθος αποτελούν τα χαρακτηριστικά, που θέλουμε να διακρίνουν τους συνεργάτες μας.

Εάν ενδιαφέρεστε για μια καριέρα στην Connectline παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας με e-mail εδώ ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Πουρνάρα 9, Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι, Αθήνα.

Ακόμα, μπορείτε να συνδεθείτε με το profile της Connectline στο Linkedin, για να παρακολουθείτε νέα όπως και ανακοινώσεις για νέες θέσεις εργασίας.

Η Connectline, βεβαιώνει ότι τηρούνται όλοι οι κανόνες εμπιστευτικότητας σύμφωνα και με το Ν.2472/97 και Ν.2819/2000, περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας στην Connectline:


1. Η Connectline AE, o μεγαλύτερος SoftOne Integrator, ζητά                   

Γραμματεία Διοίκησης
 
Περιγραφή θέσης
 
 • Παροχή Διοικητικής και Γραμματειακής Υποστήριξης
 • Διαχείριση Τηλεφωνικής επικοινωνίας
 • Οργάνωση γραφείου και προγραμματισμός συναντήσεων
 • Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Υποδοχή Πελατών και Συνεργατών
 • Προετοιμασία εταιρικών εγγράφων, παρουσιάσεων, επιστολών

Απαραίτητα προσόντα
 
 • Πτυχίο ανώτερης σχολής (Α.Ε.Ι. Τ.Ε.Ι.)
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office
 • Άριστη γνώση Αγγλικών, για γραπτή και προφορική επικοινωνία
 • Συντονισμός και συστηματική παρακολούθηση εξέλιξης εργασιών
 • Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
 • Εχέμυθη, Οργανωτική, Συνεπής, Επαγγελματική Εμφάνιση
 • Απαιτείται τουλάχιστον 2-3 χρόνια προυπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση

e-mail για αποστολή βιογραφικού cv_secretary@connect-line.gr


2. H Connectline AE, ο μεγαλύτερος SoftOne Integrator, ζητά
 
Junior EPR/CRM Consultants
 
Περιγραφή Θέσης
 
 • Καταγραφή και Ανάλυση αναγκών εταιρικών πελατών
 • Σχεδιασμός λύσης και λειτουργίας, στοχευμένη στην κάλυψη των αναγκών του πελάτη.
 • Υλοποίηση λύσης με Soft11 ERP
 • Εκπαίδευση – Υποστήριξη
 • Δημιουργία εγχειριδίων χρήσης για τελικούς πελάτες

Απαραίτητα Προσόντα / Ικανότητες:
 
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (Οικονομικές, Θετικές Επιστήμες ή Πληροφορικής)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση Windows, Microsoft Office
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
 • Κάτοχος ΙΧ Διπλώματος
 • Ικανότητα εργασίας σε προκαθορισμένα χρονοδιαγράμματα
 • Αναλυτική σκέψη και ευχέρεια στην επικοινωνία, τόσο προφορική όσο και γραπτή.
 • Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα εργασίας.

Επιθυμητά προσόντα
 
 • Προϋπηρεσία ως Soft1 Consultant
 • Γνώση σύγχρονης εφαρμογής ERP είτε σαν εγκαταστάτης, είτε σαν τελικός χρήστης
 • Γνώση MS SQL
 • Γνώση JS
 • Εργαλεία Reporting & ΒΙ (QlikView, Crystal Reports, S1 Reporting Tools)

e-mail για αποστολή βιογραφικού cv_consultant@connect-line.gr


3. H Connectline AE, ο μεγαλύτερος SoftOne Integrator, ζητά

Junior Developer
 
Περιγραφή Θέσης
 
 • Ανάλυση και σχεδιασμός λύσεων, στοχευμένων στην κάλυψη των αναγκών των πελατών.
 • Υλοποίηση λύσης με Soft1 customization tools και σύγχρονες γλώσσες/ μεθόδους προγραμματισμού
 • Τεκμηρίωση και δημιουργία εγχειριδίων για consultants και τελικούς χρήστες
 
 Απαραίτητα Προσόντα / Ικανότητες:
 
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής
 • SQL (σε περιβάλλον MS SQL)
 • Γνώση και κατανόηση RDB και αρχιτεκτονικής αυτών
 • Javascript
 • .Net / C#
 • PHP
 • Web services (SOAP, REST, JSON)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας.
 
Επιθυμητά προσόντα
 
 • Προϋπηρεσία σε Soft1 Customization
 • Γνώση σύγχρονης εφαρμογής ERP, είτε ως εγκαταστάτης, είτε ως developer, είτε και ως τελικός χρήστης
 • Εργαλεία Reporting & ΒΙ (Qlik View, Crystal Reports, S1 Reporting Tools)
 • SBSL (σε οποιοδήποτε επίπεδο χρήσης)
 • Mysql

e-mail για αποστολή βιογραφικού cv_developer@connect-line.gr