Αυτοματισμός WIND

PDF version
Έχουμε τη λύση για τη λογιστική παρακολούθηση της επιχείρησής σας

Η Connectline Πιστοποιημένος Συνεργάτης SoftOne έχει αναπτύξει ένα μοναδικό αυτοματισμό αποκλειστικά για τα καταστήματα της Wind.

Μέχρι σήμερα όλα τα καταστήματα εκδίδουν τα παραστατικά τους μέσω της δικτυακής εφαρμογής OSCAR, τα οποία, στη συνέχεια, πρέπει να καταχωρηθούν ξανά σε κάποια λογιστική εφαρμογή. Η διαδικασία αυτή ενέχει τον κίνδυνο λαθών κατά τις επανειλημμένες καταχωρήσεις και κόστος σε ανθρωποχρόνο που δαπανάται χωρίς παραγωγικό αποτέλεσμα.

Μέσω του αυτοματισμού της Connectline τα παραστατικά μεταφέρονται από το OSCAR και εισάγονται στο SoftOne υπό τη μορφή λογιστικών εγγραφών.

Έτσι επιτυγχάνετε την:
 1.  Αποφυγή λαθών κατά τις διπλές καταχωρήσεις
 2.  Μείωση του λειτουργικού κόστους του λογιστηρίου
 3.  Αυτοματοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών

Επιπλέον η χρήση του Soft1, της μοναδικής cloud εφαρμογής διαχείρισης Γενικής Λογιστικής και Εσόδων – Εξόδων μπορεί να εξασφαλίσει στην επιχείρησή σας πολλαπλά οφέλη, όπως:
 •  Xρήση λογισμικού εξ αποστάσεως μέσω Internet (Software as a Service).
 •  Απομακρυσμένη πρόσβαση στα εταιρικά σας δεδομένα
 •  Άμεση εταιρική πληροφόρηση με αναλυτικό reporting (P&L, αποτελέσματα χρήσης, ισολογισμός κτλ.)
 •  Πρόσβαση λογιστή στα δεδομένα της επιχείρησή σας, από το γραφείο του
 •  Μηδενικό κόστος συντήρησης hardware και τεχνικής υποστήριξης
 •  Αυτόματη λήψη αντιγράφων ασφαλείας και αναβαθμίσεις από την SoftOne χωρίς κόστος για τον πελάτη
 •  Ασφάλεια εταιρικών δεδομένων
 •  Δημιουργία εντύπων Φ1,Φ2,Ε1,Ε5 κτλ και άμεση αποστολή στο TAXIS