Τεχνικές - Κατασκευαστικές

PDF version
Τεχνικές - Κατασκευαστικές

Οι συνεργάτες της SoftOne ανέπτυξαν μια ακόμη κάθετη λύση για να καλύψουν τις ανάγκες του κλάδου των τεχνικών και των κατασκευαστικών εταιρειών με αντικειμενικό σκοπό την:

 • Διαχείριση πολλαπλών τεχνικών έργων και κέντρων κόστους.
 • Σύνταξη προϋπολογιστικού πίνακα κοστολόγησης του έργου και χρονοδιάγραμμα (Gantt) ανάπτυξης του.
 • Αρχεία ειδών & υπηρεσιών.
 • Αρχείο εργαζομένων, συνεργείων, προσωπικού.
 • Διαχείριση αγορών, υλικών και συμφωνιών με τους προμηθευτές
 • Ποσοτική και κοστολογική παρακολούθηση υλικών, εργατικών, και λοιπών πόρων ανά έργο.
 • Στοιχεία προμηθευτών, συνεργείων, εργατών.
 • Διαχείριση επιταγών και χρηματοοικονομικών λογαριασμών.
 • Διαχείριση Πληρωμών / εισπράξεων / παρουσιών εργατών και συνεργείων ανά έργο.
 • Παρακολούθηση εσόδων - εξόδων εισπράξεων και πληρωμών ανά έργο.
 • Εκτύπωση και αυτόματη αποστολή με Email του φορολογικού παραστατικού στον πελάτη.
 • Εκτύπωση των παραστατικών εισπράξεων και πληρωμών
 • Στατιστικά αποτελέσματα και εκτυπώσεις για την συνολική δραστηριότητα της επιχείρησης και απολογιστικό αποτέλεσμα ανά έργο σε σύγκριση με τον προϋπολογισμό που καταρτίστηκε αρχικώς.