Λογιστικά Γραφεία

PDF version
Αναζητήστε την καλύτερη λύση μηχανογράφησης για τον εκσυγχρονισμό της οργάνωσης του λογιστικού σας γραφείου.

Οφέλη εφαρμογών για Λογιστικά Γραφεία:
  • Αυτοματοποίηση εργασιών
  • Μείωση χρόνου ανά πελάτη
  • Γρήγορες συναλλαγές με Πελάτες και Κράτος μέσω Internet
  • Μεγιστοποίηση παραγωγικότητας
  • Ελαχιστοποίηση Λειτουργικού Κόστους

Ενημερωθείτε για όλες τις λύσεις μηχανογράφησης που παρέχει η Connectline για Λογιστικά Γραφεία


Soft1 για Λογιστικά Γραφεία

Soft1 200

EXTRA από την Epsilon Net

EXTRA Epsilon Net

Academia Financials από τη Data Communication

Academia Financials Data Communication