Μισθοδοσία

PDF version
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήριο δύναμη μίας επιχείρησης. Η άρτια οργάνωση του τμήματος HR είναι απαραίτητη για την άριστη λειτουργία του. Η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος HRM είναι απαραίτητη για την παρακολούθηση και τον υπολογισμό της μισθοδοσίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων και για την πλήρη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων.

Γιατί η επιχείρηση μου χρειάζεται HRM;
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας του τμήματος HR
  • Οργάνωση και αποφυγή λαθών κατά τη μισθοδοσία
  • Παρακολούθηση όλων των σχέσεων εργασίας
  • Πλήρης διαχείριση Ασφαλιστικών Ταμείων

Σκοπός ενός HRM συστήματος είναι η άριστη οργάνωση και παρακολούθηση του Ανθρώπινου Δυναμικού μίας επιχείρησης.

Λύσεις Μισθοδοσίας


Soft1 Μισθοδοσία

Soft1 Μισθοδοσία

Epsilon Business Μισθοδοσία

Epsilon Business Μισθοδοσία