Συστήματα CRM

PDF version
Το τμήμα των Πωλήσεων αλλά και του Marketing αποτελούν έναν από τους βασικούς πυρήνες μίας επιχείρησης. Η άρτια οργάνωση αυτών των τμημάτων κρίνεται απαραίτητη από πολλές επιχειρήσεις διότι έχει άμεσο αντίκτυπο στους υφιστάμενους αλλά και στους εν δυνάμει πελάτες. Για αυτό το λόγο, είναι απαραίτητο ένα πληροφοριακό σύστημα που βοηθάει στην επισήμανση και προσέλκυση των καταναλωτών μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ επιχείρησης και πελάτη.

Γιατί η επιχείρηση μου χρειάζεται CRM;
  • Αύξηση των πωλήσεων της
  • Αύξηση των πελατών της
  • Καλύτερη εξυπηρέτηση με συνέπεια στους πελάτες της
  • Εντοπισμός των σημαντικότερων πελατών της
  • Την παροχή σύγχρονων εργαλείων στους πωλητές της

Στόχος ενός CRM συστήματος είναι η διαχρονική πώληση και εξυπηρέτηση πελατών, πιστών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας επιχείρησης

Δείτε παραπάνω πληροφορίες για το Soft1 CRM

Soft1 CRM