Συστήματα ERP

PDF version
Στην Connectline πιστεύουμε ότι μία επιχείρηση για να προχωρήσει και να αναπτυχθεί χρειάζεται οργάνωση. Ένας βασικός παράγοντας λοιπόν είναι η χρήση ενός πληροφοριακού συστήματος που συγκεντρώνει σε μία βάση δεδομένων όλα τα απαραίτητα στοιχεία των τμημάτων της επιχείρησης σας είτε συλλογικά ή κάθε τμήμα ξεχωριστά, με σκοπό την οργάνωση των διαδικασιών της. Η ομάδα μας αναγνωρίζει και αναλύει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης με σκοπό τον σχεδιασμό μίας λύσης βασισμένη σε best practices που θα παίρνει το σχήμα της επιχείρησής σας.

Γιατί η επιχείρηση μου χρειάζεται ERP;
  • Μείωση του κόστους λειτουργίας της
  • Αύξηση της αποδοτικότητας της
  • Καλύτερη και συντομότερη πληροφόρηση
  • Σύνδεση όλων των εσωτερικών λειτουργιών της μεταξύ τους
  • Εκτέλεση τυποποιημένων ή έκτακτων εργασιών με εύκολο τρόπο

Σκοπός ενός ERP προγράμματος είναι:
  • η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών
  • η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών
  • ο αποτελεσματικότερος συντονισμός του κυκλώματος ζήτηση-παραγωγή-προσφορά και η βέλτιστη διαχείριση των αποθεμάτων

Στην Connectline σχεδιάζουμε και υλοποιούμε λύσεις για επιχείρησης βασιζόμενοι στην πλέον αξιόπιστη εμπορική εφαρμογή, το Soft1.
Το Soft1 είναι το μόνο ελληνικό πληροφοριακό σύστημα που ενοποιεί σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα λειτουργίες E.R.P.Μισθοδοσίας, Διαχείρισης Προσωπικού, C.R.M.,Επιχειρηματικών Διαδικασιών και Διασφάλισης Ποιότητας.

Ενημερωθείτε πλήρως για όλα τα προϊόντα ERP της SoftOne


ERP για Μικρές Επιχειρήσεις

Soft1 100

ERP για Μεσσαίες Επιχειρήσεις

Soft1 300

ERP για Μεγάλες Επιχειρήσεις

Soft1 ERP

Φτιάξτε το δικό σας Soft1

My Soft1