Βελτιστοποιήστε το επιχειρείν σας με Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας

PDF version
Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας
Η Επιχειρηματική Ευφυΐα είναι αποτέλεσμα μιας σειράς σημαντικών καινοτομιών των τελευταίων δεκαετιών. Μέσω αυτής οι επιχειρήσεις μαθαίνουν να προβλέπουν τις πράξεις των πελατών και των ανταγωνιστών τους και να προλαμβάνουν φαινόμενα και τάσεις της αγοράς και του κλάδου τους.

Κλειδί για την ανάπτυξη της αποτελεί η "επιχειρηματική πληροφορία"  που τείνει να γίνει το πολυτιμότερο αγαθό μίας επιχείρησης. Είναι ενδεικτικό ότι οι επιχειρήσεις που μπορούν να διαχειριστούν σωστά τα δεδομένα τους και τις πληροφορίες που κατέχουν έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους.
Στο ταχύτατα μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον όμως, ο όγκος των διαθέσιμων πληροφοριών καθώς και οι πηγές άντλησης τους συνεχώς αυξάνονται, γεγονός που καθιστά δύσκολη και συχνά αδύνατη την αποτελεσματική αξιοποίηση τους από την επιχείρηση.

Την αδυναμία αυτή ήρθαν να καλύψουν τα συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence) τα οποία συνδυάζουν τη συγκέντρωση δεδομένων από πολλαπλές πηγές (βάσεις δεδομένων, αρχεία σε μορφή ASCII, Excel, XML), την αποθήκευση και ανάλυση τους προκειμένου να αξιολογηθεί η σύνθετη επιχειρηματική πληροφόρηση που παρέχουν, και εν συνεχεία φροντίζουν για την παρουσίαση τους στους υπεύθυνους σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων με τον πλέον κατανοητό και φιλικό τρόπο. Αποτέλεσμα της διαδικασίας η παροχή αγώγιμης πληροφόρησης και γνώσης την κατάλληλη χρονική στιγμή, στην κατάλληλη τοποθεσία στην πλέον κατάλληλη μορφή.
 
Οφέλη χρήσης Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυΐας για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις:
·         Μετατροπή δεδομένων (οικονομικά στοιχεία, πωλήσεις κλπ.) σε πληροφορίες που αποδίδουν ένα νόημα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω με αποτέλεσμα την βελτιστοποίηση της ροής πληροφοριών εντός της εταιρείας
·         Άμεση εποπτεία της λειτουργίας της εταιρείας, και διαχωρισμός των λειτουργικών-αποδοτικών από τα μη λειτουργικά τμήματα της.
·         Τυποποίηση της πληροφορίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένας κοινός κώδικας κατανόησης ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα της εταιρείας.
·         η εκ βαθέων κατανόηση της εταιρείας, με αποτέλεσμα οι αποφάσεις να βασίζονται σε πραγματικά δεδομένα και όχι στο ένστικτο των διοικούντων.

Με τη χρήση των Συστημάτων Επιχειρηματικής Ευφυϊας οι εταιρίες αποκτούν τα εξής πλεονεκτήματα:
·         Βελτίωση στρατηγικών και σχεδίων
·         Βελτίωση πελατειακών και συνεργατικών σχέσεων
·         Ταχύτερες και πιο ακριβείς αναφορές
·         Εξοικονόμηση χρόνου
·         Αποτελεσματικότερες διεργασίες
·         Μείωση κόστους και αύξηση κερδών
·         Δημιουργία διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
·         Αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας.
·         Στοχευμένη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών.
·         Βελτιστοποίηση της λειτουργίας της αλυσίδας διανομής
·         Αυξημένες δυνατότητες καινοτομίας

Η Connectline σε συνεργασία με τη SoftOne και την QlikView προσφέρουν σενάρια επιχειρηματικής ευφυΐας Business Intelligence  σε επιχειρήσεις, με στόχο την καλύτερη επεξεργασία και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δεδομένων τους ώστε ανεξάρτητα από το μέγεθός τους να μπορούν να σχεδιάσουν αποτελεσματικότερες στρατηγικές που θα τις οδηγήσουν στην απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος και επιχειρηματικής αριστείας.
 
Γιατί η επιχείρηση μου χρειάζεται BI;
·         Ποιοτική και έγκαιρη πληροφόρηση
·         Άμεση διαχείριση τεράστιου όγκου δεδομένων
·         Συνδυαστικές και συγκεντρωτικές αναφορές

Σκοπός μίας εφαρμογής BI είναι η σωστή πληροφορία, στο σωστό άνθρωπο, την σωστή στιγμή, για την βελτιστοποίηση του επιχειρείν.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία μας στο τηλέφωνο 210 600 30 35 ή στο email info@connect-line.gr.