Ηλεκτρονικό εμπόριο

Ζητήστε Δωρεάν Δοκιμή soft1 ERP

Εταιρική δραστηριότητα

Επιτυχημένες συνεργασίες στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου

Η ομάδα της Connectline είναι πάντα έτοιμη και επαρκώς καταρτισμένη να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης με σκοπό τον σχεδιασμό μίας λύσης βασισμένη σε best practices που παίρνει το σχήμα της.

Case Study: Electroholic

Το Electroholic στεγάζεται σε νεόδμητα γραφεία συνολικού εμβαδού 250 τ.μ. στο ισόγειο της οδού Σμύρνης 49, με τελευταίας τεχνολογίας μηχανήματα και λογιστήριο με πλήρη μηχανογράφηση

Προκλήσεις

 • Ολοκληρωμένη υποστήριξη αυξανόμενων απαιτήσεων μηχανογράφησης
 • Αποτελεσματική οργάνωση και αποδοτική διαχείριση διαδικασιών εφοδιαστικής αλυσίδας. Κοινά υπόλοιπα Κεντρικό, e-shop, φυσικό κατάστημα, 3pl, αποθήκη
 • Ταχύτερη διακίνηση ταχύτατης απαξίωσης του προϊόντος
 • Ολοκληρωμένη αμφίδρομη επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα
 • Αποτελεσματική επικοινωνία με την 3PL αποθήκη ως προς τις παραγγελίες προς εκτέλεση και τα υπόλοιπα των ειδών
 • Συστηματικός έλεγχος συνολικής απόδοσης λειτουργίας

Λύσεις

 • Ενιαία κάλυψη όλων των business λειτουργιών από την έκδοση λογισμικού Soft1 300
 • Λεπτομερής σχεδιασμός διαδικασιών Προγραμματισμού και Ελέγχου όλων των απαραίτητων αναφορών και παραστατικών (παραγγελιών πωλήσεων, ποσοτικής καταγραφής ειδών)
 • Αξιοποίηση προηγμένων λειτουργιών real-time εποπτείας αποθεμάτων
 • Γέφυρες με το e-shop
 • Γέφυρες με την 3PL
 • Γέφυρα με την ACS Courier

Οφέλη

 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών συνεργασίας με αποτέλεσμα την ταχύτερη και αποδοτικότερη εκτέλεση εργασιών
 • Αυξημένη ακρίβεια των αποθεμάτων και του χώρου που αυτά βρίσκονται για βελτιστοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης των παραγγελιών
 • Άμεση και συνεχής πληροφόρηση για τις κινήσεις των αποθηκευτικών χώρων
 • Αύξηση ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών και βαθμού ικανοποίησης πελατών
 • Ολοκληρωμένη εικόνα απόδοσης και δυνατότητα έγκαιρης λήψης διορθωτικών κινήσεων

Βραβεία και Αναγνώριση

Η Connectline έχει αναγνωριστεί από πληθώρα συνεργατών, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα βραβεία.