ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ζητήστε Δωρεάν Δοκιμή soft1 ERP

Εταιρική δραστηριότητα

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας
& ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ
Με την απόφαση 49758/2022 του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων για την οργάνωση του χρόνου εργασίας και την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται, πλέον, να διαθέτουν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων τους συνδεδεμένο σε πραγματικό
χρόνο, με το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Η μέτρηση του χρόνου εργασίας πραγματοποιείται
με τη χρήση ψηφιακής κάρτας εργασίας.

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SOFTONE

Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον, η εφαρμογή της SoftOne ενσωματώνει εύκολα και απλά όλες τις διαδικασίες που προβλέπει το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ μέσω των εφαρμογών Soft1 Payroll & HRMS.

H SoftOne έχει αναπτύξει πρωτοποριακά συστήματα και υπηρεσίες Soft1 Worktime Audit & myErganiLive για τη συλλογή και διαβίβαση δεδομένων.

Μεταβολή εργασιακής σχέσης (Απογραφή)
tick
Οργάνωση χρόνου εργασίας (Σταθερό – Μεταβαλλόμενο)
tick
Άδειες (Ωριαίες – Ημερήσιες)
tick
Οργάνωση χρόνου εργασίας (Ατομικός)
tick
Αναγγελία πρόσληψης (Ε3)
tick
Ε8 – Υπερωρίες
tick

ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SOFTONE

Μεταβολή εργασιακής σχέσης (Απογραφή)
tick
Οργάνωση χρόνου εργασίας (Σταθερό – Μεταβαλλόμενο)
tick
Άδειες (Ωριαίες – Ημερήσιες)
tick
Οργάνωση χρόνου εργασίας (Ατομικός)
tick
Αναγγελία πρόσληψης (Ε3)
tick
Ε8 – Υπερωρίες
tick
Τα web εργαλεία του MODULE MyErgani Live είναι πρωτοποριακά για
τον έλεγχο των δεδομένων της Ψηφιακής Κάρτας, γιατί:
ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
με πρόγραμμα εργασίας
την ημερομηνία ελέγχου
ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
σε περίπτωση αδυναμίας διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο
ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
με προσέλευση την ημερομηνία ελέγχου
ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ
εισόδου & εξόδου) από εργοδότη για εργαζόμενο
ΕΝΤΟΠΙΖΟΥΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
με δυνατότητα επαναδιαβίβασης
ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ
για εκκρεμείς ενέργειες εισόδου και εξόδου
ΤΑ ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SOFT1 WORKTIME
AUDIT & MY ERGANILIVE ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
1. Soft1 myWorkplace
H SOFTONE έχει ενσωματώσει στην εφαρμογή myWorkplace ένα ηλεκτρονικό virtual σύστημα καταγραφής δεδομένων εισόδου και εξόδου.
Οι εργαζόμενοι από τον Η/Υ ή το smartphone
τους δηλώνουν την είσοδο και την εξόδό τους.

Η διαβίβαση των δεδομένων γίνεται αυτόματα
σε πραγματικό χρόνο (ενημέρωση για το αποτέλεσμα). Τα δεδομένα τηρούνται για όποιο χρονικό διάστημα επιθυμεί η επιχείρηση και κάθε εργαζόμενος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του
από το myWorkplace.

2. Soft1 Ergani QR Scanner
Πρόκειται για ένα mobile application καταγραφής δεδομένων εισόδου και εξόδου.
Η εφαρμογή λειτουργεί σε ένα κοινόχρηστο
μέσο (Η/Υ, tablet, smartphone) ανά μονάδα.

Ο εργαζόμενος, κατά την προσέλευση και την αποχώρησή του, θα πιέζει την κατάλληλη επιλογή
και θα σκανάρει την κάρτα εργασίας του.
Η διαβίβαση των δεδομένων, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, γίνεται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο.

3. Συστήματα Ωρομέτρησης
Πρόκειται για web services για την επικοινωνία
με φυσικά συστήματα ωρομέτρησης ώστε να λαμβάνει από αυτά τα δεδομένα εισόδου & εξόδου.

Ο εργαζόμενος κατά την προσέλευση
και την αποχώρησή του, χρησιμοποιεί το φυσικό σύστημα ωρομέτρησης.

Το σύστημα ωρομέτρησης ενημερώνει
την εφαρμογή myWorktime Audit μέσω Web services.
Η διαβίβαση των δεδομένων, στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, γίνεται αυτόματα σε πραγματικό χρόνο.

4.Συνδυαστική Λειτουργία σε “Smart” Ψηφιακό Περιβάλλον
Με τις εφαρμογές της Soft1, η εισαγωγή
και η διαβίβαση δεδομένων προσέλευσης και αποχώρισης των εργαζομένων μπορεί να γίνει αποκλειστικά ή συνδυαστικά με ένα από τους προαναφερόμενους τρόπους.

Με το Soft1 myWorkplace υπάρχει η δυνατότητα
για 24/7 πρόσβαση και μέσω οποιασδήποτε συσκευής στα δεδομένα προσέλευσης και αποχώρησής τους.

Ενδιαφέρεστε? Μάθετε πως!

Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να μπορούμε
να σας ενημερώνουμε, μέσω email, για όλες τις εξελίξεις
σχετικά με την ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Βραβεία και Αναγνώριση

Η Connectline έχει αναγνωριστεί από πληθώρα συνεργατών, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα βραβεία.