ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Ζητήστε Δωρεάν Δοκιμή soft 1 ERP


  Εταιρική δραστηριότητα
  Soft1 Property Management ERP

  H εξειδικευμένη εφαρμογή για κάθε ανάγκη διαχείρισης ακινήτων από την Connectline
  διαχειριση ξενοδοχειων
  Η εξειδικευμένη εφαρμογή Soft1 Property Management αποτελεί ένα εργαλείο λογισμικού, ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες του Real Estate και της Διαχείρισης Ακινήτων.

  Με άξονα την τεχνολογία του προγράμματος SOFT1 ERP και την άριστη γνώση των σύγχρονων αναγκών διαχείρισης ακινήτων, η  Connectline δίνει τη δυνατότητα στους Property Managers να παρακολουθούν αποτελεσματικά κι ευέλικτα τα ακίνητα που βρίσκονται στο portfolio τους.

  διαχειριση ξενοδοχειων
  Η εξειδικευμένη εφαρμογή Soft1 Property Management αποτελεί ένα εργαλείο λογισμικού, ειδικά σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες του Real Estate και της Διαχείρισης Ακινήτων.

  Με άξονα την τεχνολογία του προγράμματος SOFT1 ERP και την άριστη γνώση των σύγχρονων αναγκών διαχείρισης ακινήτων, η  Connectline δίνει τη δυνατότητα στους Property Managers να παρακολουθούν αποτελεσματικά κι ευέλικτα τα ακίνητα που βρίσκονται στο portfolio τους.

  ΚΤΙΡΙΟ
  • Ενότητα παρακολούθησης και διαχείρισης καρτέλας ακινήτων-κτιρίων με δυνατότητα απεικόνισης οικονομικών στοιχείων, κινήσεων και πολλών άλλων παραμέτρων.
  • Διαχείριση σταθερών στοιχείων ακινήτων, όπως γεωγραφικός προσδιορισμός, χαρακτηριστικά, οριζόντιες ιδιοκτησίες, κλπ.
  • Δυνατότητα εκτύπωσης reporting με στατιστικά, ποσοστά μισθώσεων, επιφάνειας, αναμενόμενες εισροές-εκροές, κλπ
  ΚΤΙΡΙΟ
  • Ενότητα παρακολούθησης και διαχείρισης καρτέλας ακινήτων-κτιρίων με δυνατότητα απεικόνισης οικονομικών στοιχείων, κινήσεων και πολλών άλλων παραμέτρων.
  • Διαχείριση σταθερών στοιχείων ακινήτων, όπως γεωγραφικός προσδιορισμός, χαρακτηριστικά, οριζόντιες ιδιοκτησίες, κλπ.
  • Δυνατότητα εκτύπωσης reporting με στατιστικά, ποσοστά μισθώσεων, επιφάνειας, αναμενόμενες εισροές-εκροές, κλπ
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • Ενότητα παρακολούθησης συμβάσεων των ακινήτων για συμβόλαια μισθωμάτων και εγγυήσεων
  • Δυνατότητα καταχώρισης και αυτοματοποίησης αναπροσαρμογών
  • Δυνατότητα αποθήκευσης εγγράφων ηλεκτρονικής μορφής (συμφωνητικά, συμβόλαια πελατών)
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • Ενότητα παρακολούθησης συμβάσεων των ακινήτων για συμβόλαια μισθωμάτων και εγγυήσεων
  • Δυνατότητα καταχώρισης και αυτοματοποίησης αναπροσαρμογών
  • Δυνατότητα αποθήκευσης εγγράφων ηλεκτρονικής μορφής (συμφωνητικά, συμβόλαια πελατών)
  ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
  • Δυνατότητα παρακολούθησης των κοινοχρήστων ανά κτίριο και επιμερισμός των εξόδων στα διαμερίσματα
  • Αυτόματη δημιουργία και έκδοση παραστατικού κοινοχρήστων
  ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
  • Δυνατότητα παρακολούθησης των κοινοχρήστων ανά κτίριο και επιμερισμός των εξόδων στα διαμερίσματα
  • Αυτόματη δημιουργία και έκδοση παραστατικού κοινοχρήστων
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: ολοκληρωμένη ενότητα τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας
  • ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ: αυτοτελής ενότητα για διαχείριση βιβλίων Β’ κατηγορίας
  • ΠΑΓΙΑ: αυτοτελής ενότητα για διαχείριση παγίων, αποσβέσεων και εκτυπώσεων
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ: ολοκληρωμένη ενότητα τήρησης βιβλίων Γ’ κατηγορίας
  • ΕΣΟΔΑ-ΕΞΟΔΑ: αυτοτελής ενότητα για διαχείριση βιβλίων Β’ κατηγορίας
  • ΠΑΓΙΑ: αυτοτελής ενότητα για διαχείριση παγίων, αποσβέσεων και εκτυπώσεων
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ P&L ΚΑΙ BUDGET ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΟΜΙΛΟΥ
  • Ενότητα παρακολούθησης P&L, δυνατότητα επιμερισμού δαπανών ανά ακίνητο
  • Εισαγωγή budget και Forecast και Reporting αποτελεσμάτων
  • Παρακολούθηση χρηματοοικονομικών δεδομένων και εμπορικών αναλύσεων ανά κτίριο/μισθωτή/χρήση.
  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ P&L ΚΑΙ BUDGET ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΟΜΙΛΟΥ
  • Ενότητα παρακολούθησης P&L, δυνατότητα επιμερισμού δαπανών ανά ακίνητο
  • Εισαγωγή budget και Forecast και Reporting αποτελεσμάτων
  • Παρακολούθηση χρηματοοικονομικών δεδομένων και εμπορικών αναλύσεων ανά κτίριο/μισθωτή/χρήση.
  PROCUREMENT
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου procurement
  • Σχεδιασμός εγκριτικών ροών
  • Λίστα χρηστών από pool προσώπων
  • Μετατροπή αιτημάτων σε προσφορές των προμηθευτών με προτεινόμενες τιμές τους
  • Διαδικασία παραλαβής και καταχώρισης των σχετικών τιμολογίων
  PROCUREMENT
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου procurement
  • Σχεδιασμός εγκριτικών ροών
  • Λίστα χρηστών από pool προσώπων
  • Μετατροπή αιτημάτων σε προσφορές των προμηθευτών με προτεινόμενες τιμές τους
  • Διαδικασία παραλαβής και καταχώρισης των σχετικών τιμολογίων
  PROJECT MANAGEMENT
  • Αναλυτική διαχείριση έργων
  • Παρακολούθηση κόστους και πόρων
  • Δυνατότητα καταχώρισης tasks
  • Δυναμική αποτύπωση και διαχείριση Gantt Chart
  • Παρακολούθηση προυπολογιστικού και απολογιστικού κόστους
  • Δυνατότητα καταγραφής προμετρήσεων και επιμετρήσεων μέσω του S360 Mobile App.
  PROJECT MANAGEMENT
  • Αναλυτική διαχείριση έργων
  • Παρακολούθηση κόστους και πόρων
  • Δυνατότητα καταχώρισης tasks
  • Δυναμική αποτύπωση και διαχείριση Gantt Chart
  • Παρακολούθηση προυπολογιστικού και απολογιστικού κόστους
  • Δυνατότητα καταγραφής προμετρήσεων και επιμετρήσεων μέσω του S360 Mobile App.

  Βραβεία και Αναγνώριση

  Η Connectline έχει αναγνωριστεί από πληθώρα συνεργατών, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα βραβεία.