Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

  Ζητήστε Δωρεάν Δοκιμή soft 1 ERP


  Εταιρική δραστηριότητα
  Τι είναι η ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing)

  Ηλεκτρονική τιμολόγηση (e-invoicing) ορίζεται ως η ανταλλαγή ψηφιακών τιμολογίων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων οντοτήτων (επιχειρήσεων, δημοσίου, φυσικών προσώπων) που εμπλέκονται σε μία εμπορική συναλλαγή. Στην ουσία, ηλεκτρονική τιμολόγηση σημαίνει η κατάργηση της εκτύπωσης των παραστατικών πώλησης σε χαρτί και η ηλεκτρονική αποστολή αυτών (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) στον αντισυμβαλλόμενο που είναι ο λήπτης της παροχής υπηρεσίας ή του εμπορεύματος.  Ο λήπτης μπορεί να είναι επιχείρηση ή ιδιώτης.

  Η έννοια της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης δεν περιορίζεται μόνον στα απαραίτητα συνοδευτικά πώλησης, αλλά μπορεί να αφορά σε όλα τα εκδιδόμενα, από τα συστήματα ERP έγγραφα μεταξύ δύο εμπορικών εταίρων: προσφορές, παραγγελίες, εντολές αγοράς, κλπ.

  Με την αξιοποίηση της Ηλεκτρονικής τιμολόγησης, η διακίνηση και διαχείριση των παραστατικών δεν απαιτεί πλέον ανθρώπινη παρέμβαση που επιφέρει λάθη και καθυστερήσεις.  Όλες οι ενέργειες που αφορούν ένα παραστατικό καταγράφονται και υπάρχει ιστορικότητα τεκμηρίωσης όλων των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν από τους εμπλεκόμενους, συμβάλλοντας έτσι στην ταχύτατη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ακόμα και αρκετά χρόνια μέτα την εξόφληση ή τη λήξη της φορολογικής περιόδου που υπαγόταν το συγκεκριμένο παραστατικό.

  Η Ηλεκτρονική Τιμολόγηση βασίζεται στην ταχύτατη διακίνηση των δεδομένων των παραστατικών και την αποθήκευσή τους σε data centers. Με τον τρόπο αυτό εξορθολογίζεται και αυτοματοποιείται η διαδικασία αρχειοθέτησης, ενώ η εταιρεία ωφελείται και ως προς τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματός της.

  Η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθιστά ανέφικτη την έκδοση εικονικών τιμολογίων, προσφέροντας οικονομικά στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στις φορολογικές αρχές. Για τον λόγο αυτό, προσφέρονται ισχυρά φορολογικά και οικονομικά κίνητρα.

  Τα Οφέλη της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης

  • Εύκολη OnLine διασύνδεση µε όλα τα ERP
  • Ευκολία χρήσης – Πρόσβαση από παντού
  • Εναρμόνιση µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)
  • Ευέλικτη παράδοση – ακόμη και εκτυπωμένων παραστατικών
  • Ασφάλεια δεδομένων – EN ISO 27001:2013
  • Τεκμηρίωση όλου του κύκλου ζωής των παραστατικών
  • Αρχειοθέτηση στο Cloud για 5 χρόνια
  • Δυνατότητα αποστολής και συνηµµένων αρχείων µε τα παραστατικά

  Τι είναι ο «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης»

  Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης» νοείται η οντότητα η οποία κατόπιν εντολής άλλης οντότητας (υπόχρεη οντότητα), διαβιβάζει με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, παραστατικά πωλήσεων για λογαριασμό της υπόχρεης οντότητας.

  Στο ΦΕΚ Β’ 551/20.2.2020 καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας και οι υποχρεώσεις των παροχών υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης παρέχουν υπηρεσίες αυθεντικοποίησης και μαζικής αποστολής ηλεκτρονικών τιμολογίων στους λήπτες. Μεταξύ των υποχρεώσεων των παρόχων είναι και η αποστολή σε πραγματικό χρόνο (real time) όλων των παραστατικών που εκδίδουν στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων – myDATA της ΑΑΔΕ.

  SoftOne: Ο πιο αξιόπιστος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης

  Η SOFTONE έχει πιστοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, λαμβάνοντας άδεια καταλληλότητας για την ηλεκτρονική διαβίβαση κάθε είδους παραστατικού πώλησης: Β2Β, Β2C, B2G.

  Σε online διασύνδεση με το λογισμικό της επιχείρησης-εκδότη και την πλατφόρμα myDATΑ της ΑΑΔΕ, η υπηρεσία e-invoicing επιτρέπει την αποστολή πιστοποιημένων ηλεκτρονικών παραστατικών σε πελάτες τη στιγμή ακριβώς της έκδοσής τους, καλύπτοντας ταυτόχρονα την υποχρέωση διαβίβασής τους στην ΑΑΔΕ και ενημέρωσης των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της επιχείρησης.

  H cloud υπηρεσία της SoftOne e-invoicing απαλλάσσει κάθε επιχείρηση από οποιαδήποτε εργασία εκτύπωσης, αρχειοθέτησης, εμφακέλωσης και αποστολής έντυπων παραστατικών. Λειτουργώντας στην πλατφόρμα Microsoft Azure, επιτρέπει την έκδοση και την διακίνηση των ηλεκτρονικών τιμολογίων και αποδείξεων λιανικής απευθείας από το σύστημα λογισμικού ή τιμολόγησης, αρχειοθετώντας τα, αυτόματα στο Cloud.

  connect-line

  Τα οφέλη με το SoftOne e-invoicing:

  • Μείωση λειτουργικού κόστους έως και 80%

  • Ταχύτερες εισπράξεις τιμολογίων

  • Ταχύτερη επιστροφή φόρου

  • Φορολογική συμμόρφωση

  • Οικονομικά και φορολογικά κίνητρα

  • Ταχύτητα συναλλαγών

  • Συμμόρφωση με νομοθεσία

  • Μέγιστη ασφάλεια στο cloud

  • Eπικοινωνία με το ERP

  Aν θέλετε να σας βοηθήσουμε με την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ της επιχείρησής σας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 600 3035 κι ένας σύμβουλός μας θα σας καλέσει για να σας δώσει λύσεις.

  Μάθετε πως!


  Παρακαλούμε, συμπληρώστε τις ακόλουθες πληροφορίες. Στο email που θα δηλώσετε, θα λάβετε όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την ενεργοποίηση και χρήση της εφαρμογής.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.