Η ConnectLine βραβεύτηκε από την AFDEmp για τη συμβολή της στο πρόγραμμα Συμμαχία Για Την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα

Την επέτειο των δύο ετών προσφοράς σε νέους και ανέργους γιόρτασε πρόσφατα η Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (Alliance For Digital Employability – AFDEmp) στην οποία συμμετέχει, η ConnectLine, ως συνεργαζόμενη εταιρία.
Στην εκδήλωση, η ConnectLine βραβεύτηκε από την AFDEmp για τη συμβολή της στο πρόγραμμα Συμμαχία Για Την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα.

Έως σήμερα, περισσότεροι από 200 άνεργοι πτυχιούχοι επανεκπαιδεύτηκαν και εργάζονται ως Προγραμματιστές!

Δύο Χρόνια Προσφοράς Σε Νέους Και Ανέργους

Με Όραμα τη μείωση της ανεργίας στην Ελλάδα μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον τομέα της Πληροφορικής, υλοποιείται η πρωτοβουλία Συμμαχία για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα. Οι δράσεις της πρωτοβουλίας στοχεύουν:

  • (α) στην ταχύρρυθμη εκπαίδευση υποψηφίων σε υψηλού επιπέδου ψηφιακές δεξιότητες,
  • (β) στην πιστοποίηση των δεξιοτήτων που απέκτησαν και
  • (γ) στην απορρόφησή των υποψηφίων από την αγορά εργασίας.

Σήμερα, μέσα από τις δράσεις της Συμμαχίας για την Ψηφιακή Απασχολησιμότητα (Alliance For Digital Employability – AFDEmp), έχουν επανειδικευτεί περισσότεροι από 200 άνεργοι πτυχιούχοι. Άτομα με διαφορετικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο (από μαθηματικούς και φυσικούς μέχρι θεολόγους και νοσηλευτές) απέκτησαν πρόσβαση σε γνώσεις πληροφορικής που εμφανίζουν μεγάλη ζήτηση και έχουν ήδη προσληφθεί ως καλά αμειβόμενοι προγραμματιστές σε σημαντικές ελληνικές εταιρίες, οι οποίες συμμετέχουν στο  πρόγραμμα.

H συνεισφορά της ConnectLine

Η ConnectLine συμμετείχε από την πρώτη στιγμή απορροφώντας αποφοίτους του προγράμματος και θα συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη σε αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία. Στην εκδήλωση για την επέτειο των δύο ετών προσφοράς συμμετείχε ο κ. Σίμου Παναγιώτης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας.

Η ConnectLine παραμένει στη κορυφή χάρη στους ικανούς ανθρώπους που την απαρτίζουν και την δυναμική επιχειρηματική στρατηγική, στοχεύοντας στην συνέπεια, την εμπειρία, την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία των στελεχών της. Στη ConnectLine αποτελεί δέσμευση η διαρκής ανάπτυξη δράσεων που ενισχύουν τη συνεισφορά στην αντιμετώπιση κοινωνικών θεμάτων, την υποστήριξη της νέας γενιάς εργαζομένων και τη Δια Βίου Μάθηση.


Παραμένουμε στην κορυφή χάρη στους ικανούς ανθρώπους μας και τη δυναμική επιχειρηματική μας στρατηγική, στοχεύοντας στην...

01. Συνέπεια
Αφοσίωση και συνέπεια στην υλοποίηση έργων Πληροφορικής. Υιοθετώντας Τεχνολογίες
αιχμής δεσμευόμαστε να παρέχουμε εξειδικευμένες, καινοτόμες, πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής για όλους τους κλάδους της αγοράς.
02. Εμπειρία
20 Χρόνια μακρόχρονης εμπειρίας σε Business Software. Γνωρίζουμε βαθιά την αγορά έχουμε εκτενή εμπειρία και πείρα στο να εντοπίζουμε και να εστιάζουμε σε πολύπλοκα ζητήματα προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
03. Αξιοπιστία
Η παγιωμένη σχέση και συνεργασία της Connectline με την Softone , έχει εδραιώσει την αναγνωρισιμότητας της, θέτοντας την Connectline ως No1 Συνεργάτη και αξιόπιστο επιχειρηματικό Σύμβουλο στον Τομέα της Πληροφορικής.
04. Τεχνογνωσία
Η Connectline στελεχωμένη με εξειδικευμένους ανθρώπους που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εκτενή γνώση, κατέχει 64 Πιστοποιήσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες του Λογισμικού S1.

Βραβεία και Αναγνώριση

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.