Ξενοδοχεία

  Ζητήστε Δωρεάν Δοκιμή soft 1 ERP


  Εταιρική δραστηριότητα
  Soft1 Ηospitality ERP

  H πληρέστερη εφαρμογή για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από την Connectline

  Η χρήση ενός ολοκληρωμένου και κατάλληλα σχεδιασμένου συστήματος ERP, αποτελεί το εχέγγυο για την αποτελεσματική οργάνωση και ανάπτυξη κάθε σύγχρονης ξενοδοχειακής επιχείρησης.

  διαχειριση ξενοδοχειων
  Η εφαρμογή κανόνων και εργασιακών ροών και η αποτελεσματική παρακολούθησή τους, μέσω ενός σύγχρονου συστήματος, αποτελεί το κλειδί για την απόκτηση συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
  Η Connectline, αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της πλατφόρμας λογισμικού της SoftOne, σχεδίασε την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση Soft1 Hospitality ERP, αποκλειστικά για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου.
  Συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα λειτουργίας του Soft1 ERP, με την εξειδίκευση και τις γνώσεις έμπειρων στελεχών της ξενοδοχειακής αγοράς, την εγγύηση και τη συνέπεια της Connectline, το Soft1 Hospitality ERP αποτελεί την απάντηση στις αυξημένες ανάγκες των ξενοδοχειακών μονάδων, για την κάλυψη των «back office» λειτουργιών τους.
  Το Soft1 Hospitality ERP, αποτελείται από δύο επιμέρους υποσυστήματα, το Material Management(MM) και το Financial Management(FM).
  Το Soft1 Hospitality ERP ολοκληρώνει αποτελεσματικά τα ειδικά ξενοδοχειακά λογισμικά. Αντλεί δεδομένα από τα πιο δημοφιλή PMS και POS συστήματα και τα αξιοποιεί σε δύο ισχυρές λειτουργικές ενότητες. Με τον τρόπο αυτό βοηθά την επιχείρηση, να αυτοματοποιήσει τις
  διαδικασίες της, επιτυγχάνοντας αυξημένο έλεγχο και σημαντική εξοικονόμηση κόστους και χρόνου.

  Βασικό χαρακτηριστικό του Soft1 Hospitality ERP, είναι η δυνατότητα επέκτασής του, για την κάλυψη των αναγκών κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης, είτε single είτε multi property. Επομένως είναι δυνατή η αυτόνομη παρακολούθηση ανά μονάδα, τόσο του Materials Control όσο και του Financial Accounting αλλά και η κεντρική διαχείρισή τους.

  Financial Management (FM)

  Ολοκληρωμένη οικονομική πληροφόρηση
  Το Soft1 Hospitality ERP – FM καλύπτει αποτελεσματικά τις ανάγκες ενημέρωσης της διοίκησης για κρίσιμα οικονομικά μεγέθη, συνιστώντας βασικό πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.

  Με το Soft1 Hospitality ERP – FM, παρέχονται όλα τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη συλλογή και την οργάνωση των οικονομικών δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση των επιμέρους διαδικασιών καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησης.

  Μοναδικά Οφέλη για εσάς

  • Ανταποκριθείτε άμεσα στις σημαντικές προκλήσεις του κλάδου σας, υποστηρίζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων με άμεση και αξιόπιστη πληροφόρηση.
  • Αποκτήστε real-time πρόσβαση στο σύνολο των οικονομικών στοιχείων, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία του Cloud Computing.
  • Ενισχύστε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας, αξιοποιώντας τα δεδομένα του Budget, του P&L και του Cash Flow.

  Financial Management (FM)


  Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση

  • Αυτόματη Εισαγωγή των κινήσεων της Main Courante από το Front Office (PMS) σύστημα που χρησιμοποιεί η επιχείρηση.
  • Καταχώρηση και επιμερισμός δαπανών σε κέντρα κόστους, που περιγράφουν τις οργανωτικές δομές της ξενοδοχειακής μονάδας.
  • Εξαγωγή αναλυτικής καρτέλας πελατών, προμηθευτών, χρεωστών και πιστωτών
  • Δυνατότητες οικονομικών αναφορών, εκτυπώσεων ελέγχου, ημερολογίων αναλυτικού καθολικού και συγκεντρωτικών καταστάσεων.
  • Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων (Γ’ κατηγορίας), πλήρως εναρμονισμένη με τα Ε.Λ.Π ή Δ.Λ.Π.

  Προϋπολογισμός & Οικονομικές Αναλύσεις P&L

  • Υποστήριξη αναλυτικού προϋπολογισμού (budget) ανά τμήμα
  • Μέτρηση οικονομικών επιδόσεων, με συγκριτικές αναλύσεις P&L VS Budget, ανά μήνα και ετήσιο προοδευτικό, σύμφωνα με το πρότυπο USALI
  • Οικονομική παρακολούθηση έργων (ανακαινίσεις, επεκτάσεις μονάδων κ.α.)

  Διαχείριση Παγίων

  • Ολοκληρωμένη παρακολούθηση του κυκλώματος των παγίων

  Καταστάσεις Ταμειακών Ροών & KPIs

  • Δημιουργία στατιστικών οικονομικών δεδομένων και παρακολούθησης αριθμοδεικτών (οικονομικής διάρθρωσης, απόδοσης και αποδοτικότητας, GOP, Yielding)
  • Άμεσος χρηματοοικονομικός έλεγχος εισπράξεων και πληρωμών καθώς και παρακολούθηση χρηματικών λογαριασμών
  • Δυνατότητα πρόβλεψης χρηματοροών από τον προϋπολογισμό και σύγκρισή τους με το Actual Cash Flow

  Add-on Modules

  • Soft1 SEPA: Παραγωγή αρχείων μαζικών πληρωμών μέσω τραπεζών.
  • Payroll: Διαχείριση μισθοδοσίας, προσωπικού, προσλήψεων, αδειών, απουσιών, εκπαιδευτικών σεμιναρίων κ.α
  Το Soft1 Hospitality ERP – MATERIAL MANAGEMENT (MM) αποτελεί την πλέον σύγχρονη λύση οργάνωσης και διαχείρισης της αποθήκης, των αποθεμάτων, των εμπορευμάτων, των προμηθειών και των Ά Υλών, των ξενοδοχειακών μονάδων.

  Πρόκειται για ένα σύστημα, πλήρως προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες απαιτήσεις λειτουργίας του ξενοδοχειακού κλάδου, για την ορθή καταγραφή των προμηθειών, των απογραφών, των αποθεμάτων και ελέγχου του κόστους(cost control).

  Παρέχει πληροφόρηση για τα στοιχεία της αποθήκης, σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας τον άμεσο και αποτελεσματικό έλεγχο των αγορών και των αναλώσεων.

  Μέσω του υποσυστήματος MATERIAL MANAGEMENT και της εφαρμογής HOTELAPP, τα ξενοδοχεία έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται και να ελέγχουν τις ανάγκες και τα αιτήματα όλων των τμημάτων τους προς την κεντρική αποθήκη, την ενδοδιακίνηση των υλικών και την εκτέλεση των απογραφών τους.

  Μοναδικά Οφέλη για εσάς

  • Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο και βελτιστοποιήστε τις διαδικασίες προμηθειών, μέσω του αυτοματοποιημένου μηχανισμού δημιουργίας, λήψης και διαχείρισης παραγγελιών αγορών
  • Ελέγξτε εύκολα και με ακρίβεια τις χρεώσεις των προμηθευτών σας, βάσει των συμφωνηθέντων τιμοκαταλόγων.
  • Αυτοματοποιήστε τη διαδικασία διαχείρισης των αποθεμάτων και απογραφών των αποθηκών καθώς και των λοιπών σημείων
   διάθεσης με τη χρήση PdA’s.
  • Παρακολουθήστε τις αναλώσεις με χρήση πρότυπων συνταγών ακόμα και ανά τμήμα και ελέγξτε τις, σε σύγκριση με τις φυσικές
   απογραφές.

  Εξειδικευμένες Λειτουργίες

  ΑΓΟΡΕΣ – ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΟΔΟΣΙΑ
  Έλεγχος υφιστάμενων προμηθευτών και αυτόματη εισαγωγή υποψήφιων σε σύνδεση με την ΓΓΠΣ (Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων).
  Διαχείριση τιμοκαταλόγων προμηθευτών ανά έτος (σεζόν), με δυνατότητα αξιολόγησής τους.
  Δημιουργία αιτήσεων προμήθειας υλικών, με πλήρη εφαρμογή κανόνων έγκρισης και ηλεκτρονικής αποστολής τους στους προμηθευτές.
  Καταγραφή παρτίδας, ημερομηνίας λήξης και θερμοκρασίας, κατά τις παραλαβές των υλικών.

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
  Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο.
  Ενδοδιακινήσεις μεταξύ της κεντρικής αποθήκης και των αποθηκών των τμημάτων.
  Εισαγωγή πωλήσεων από συστήματα POS.
  Διαχείριση συνταγών (προδιαγραφών) ανά τμήμα και αυτοματοποιημένη διαδικασία αναλώσεων.
  Φυσικές απογραφές, εντοπισμός διαφορών και δυνατότητα επιμερισμού τους στις αναλώσεις.

  MOBILE WAREHOUSE – PDA ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  Διαχείριση απογραφών, παραλαβών και ενδοδιακινήσεων.

  REPORTING
  Μηνιαίο και ετήσιο ισοζύγιο αποτελεσμάτων ανά ξενοδοχειακή μονάδα ή ανά επιμέρους τμήμα.
  Kαταστάσεις πωλήσεων, κόστους πωληθέντων και κερδών, με δυναμικές διαστάσεις και ομαδοποιήσεις.
  Kαταναλώσεις ανά τμήμα λειτουργίας.
  Menu Engineering.

  Πρόσφατα Projects

  Η Connectline έχει συνεργαστεί με πληθώρα ξενοδοχειακών επιχειρήσεων καλύπτοντας με επιτυχία όλες τις ανάγκες τους.

  Βραβεία και Αναγνώριση

  Η Connectline έχει αναγνωριστεί από πληθώρα συνεργατών, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα βραβεία.