Παραγωγή

  Ζητήστε Δωρεάν Δοκιμή soft 1 ERP


  Εταιρική δραστηριότητα
  Επιτυχημένες συνεργασίες στον κλάδο της Παραγωγής

  kayak
  agrovim
  Christodoulou
  Blau
  Η ομάδα της Connectline είναι πάντα έτοιμη και επαρκώς καταρτισμένη να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης με σκοπό τον σχεδιασμό μίας λύσης βασισμένη σε best practices που παίρνει το σχήμα της.
  agrovim image

  Case Study: Agrovim

  Μια από τις μεγαλύτερες Ελληνικές εταιρείες τυποποίησης ελαιολάδου και μία από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές εταιρείες της Ελλάδας με έδρα την Καλαμάτα. Ιδρύθηκε το 1964 και έκτοτε αυξάνει συνεχώς τον κύκλο εργασιών της τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό κάνοντας γνωστό το Ελληνικό λάδι σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.

  Προκλήσεις

  • Πλήρης οργάνωση της εμπορικής, λογιστικής και χρηματοοικονομικής λειτουργίας του οργανισμού
  • Παρακολούθηση του συνόλου των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί η επιχείρηση (λάδι, υλικά συσκευασίας, κλπ) με όλες τις ιδιαιτερότητες του κάθε υλικού
  • Σωστή αποτύπωση της παραγωγικής διαδικασίας τυποποίησης του ελαιόλαδου και της μετατροπής του από χύμα σε συσκευασμένο προϊόν με δυνατότητα αποτίμησης του κόστους του
  • Παρακολούθηση των δεξαμενών φύλαξης του λαδιού ως προς το υπόλοιπο αλλά και ως προς την ποιότητα του λαδιού που περιέχουν
  • Διαχείριση και παρακολούθηση των παραγωγών και των ελαιοτριβείων
  • Απόλυτη ιχνηλασιμότητα προς τον πελάτη αλλά και προς τον προμηθευτή της παραγωγικής διαδικασίας με δυνατότητα ανάκλησης όποιας ποσότητας από την αγορά

  Λύσεις

  • Χαρακτηρισμός κάθε παραλαβής ελαιόλαδου με παρτίδα στην οποία περιγράφονται τα πλήρη χαρακτηριστικά της ποσότητας λαδιού που περιλαμβάνεται.
  • Χαρακτηρισμός του τελικού προϊόντος με παρτίδα στην οποία περιγράφονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του είδους όπως η οξύτητα, ο αριθμός των υπεροξειδίων, οι σταθερές Κ232 και Κ270 κλπ.
  • Παρακολούθηση των συμφωνιών με τους παραγωγούς και τους ελαιοτριβείς, ως προς τις ποσότητες και ως προς τις αξίες.
  • Παρακολούθηση των πιστοποιητικών των παραγωγών στην περίπτωση του βιολογικού ελαιόλαδου με έλεγχο της μέγιστης ποσότητας που μπορεί να παραληφθεί για κάθε πιστοποιητικό και παραγωγό.
  • Παρακολούθηση των αποτελεσμάτων και των παράλληλων δραστηριοτήτων της επιχείρησης του κλάδου, όπως για παράδειγμα την τυποποίηση βρώσιμης ελιάς, αποξηραμένων φρούτων κλπ.

  Οφέλη

  • Αποτελεσματική παρακολούθηση του συνόλου των δραστηριοτήτων του οργανισμού
  • Απόλυτη εναρμόνιση με τις διαδικασίες ιχνηλασιμότητας τόσο προς τον πελάτη όσο και προς τον προμηθευτή της παραγωγικής διαδικασίας με δυνατότητα ανάκλησης όποιας ποσότητας από την αγορά
  • Αποτελεσματική διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας και των εντολών παραγωγής με απόλυτο έλεγχο του κόστους των παραχθέντων.

  Βραβεία και Αναγνώριση

  Η Connectline έχει αναγνωριστεί από πληθώρα συνεργατών, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα βραβεία.
  Βραβείο 1
  Βραβείο 2
  Βραβείο 3
  Βραβείο 4