Παροχής Υπηρεσιών

  Ζητήστε Δωρεάν Δοκιμή soft 1 ERP


  Εταιρική δραστηριότητα
  Επιτυχημένες συνεργασίες στον κλάδο των υπηρεσιών

  Η ομάδα της Connectline είναι πάντα έτοιμη και επαρκώς καταρτισμένη να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης με σκοπό τον σχεδιασμό μίας λύσης βασισμένη σε best practices που παίρνει το σχήμα της.

  Case Study: Service One

  Η Service One Α.Ε. είναι θυγατρική της Fourlis Trade Α.Ε.Β.Ε. και της Globitel, δύο εκ των κορυφαίων ομίλων εταιρειών στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια, στον τομέα παροχής υψηλής ποιότητας αγαθών διαρκούς κατανάλωσης και ειδικευμένων επιχειρηματικών λύσεων αντίστοιχα. Η εταιρεία, έχοντας αναπτύξει μία από τις καλύτερα οργανωμένες δομές παροχής υπηρεσιών στον κλάδο της, είναι σε θέση να παρέχει άμεση και αποτελεσματική υποστήριξη σε Ηλεκτρικές, Ηλεκτρονικές συσκευές και Έπιπλα σπιτιού.

  Προκλήσεις

  • Συγκέντρωση όλων των λειτουργιών της επιχείρησης σε ένα ενιαίο σύστημα μηχανογράφησης.
  • Ελαχιστοποίηση πιθανότητας εμφάνισης λαθών
  • Μείωση δαπανών λειτουργίας, υποστήριξης και συντήρησης των συστημάτων
  • Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας καταχώρησης πληροφοριών
  • Δημιουργία αρχείου ιστορικότητας επισκευών και εγγυήσεων
  • Κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των εξωτερικών συνεργείων
  • Δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας των δεδομένων και αυτοματοποιημένης δημιουργίας σύνθετων αναφορών
  • Μείωση του χρόνου ανταπόκρισης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών

  Λύσεις

  • Ενοποίηση όλων των λειτουργιών σε ένα σύστημα με ενημέρωση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
  • Αυτοματοποιημένη διαδικασία καταχώρησης πληροφοριών για την ελαχιστοποίηση εμφάνισης λαθών
  • Δημιουργία ηλεκτρονικού, αυτοματοποιημένου αρχείου ιστορικότητας
  • Απλοποίηση και διασφάλιση της διαδικασίας τιμολόγησης
  • Δημιουργία διαδικασίας για άμεση επεξεργασία των δεδομένων και αυτοματοποιημένη δημιουργία σύνθετων αναφορών
  • Δημιουργία εξειδικευμένης λύσης σε Windows 8 tablets για την κάλυψη των αναγκών των εξωτερικών συνεργείων και τη συνολική μείωση του χρόνου εξυπηρέτησης των πελατών

  Οφέλη

  • Ενοποίηση όλων των λειτουργιών με αποτέλεσμα την καλύτερη και ταχύτερη διαχείριση των πληροφοριών
  • Σημαντική μείωση του χρόνου απόκρισης και εξυπηρέτησης αναγκών
  • Αξιόπιστη και άμεση ροή δεδομένων από και προς τα εξωτερικά συνεργεία
  • Σημαντική μείωση του κόστους λειτουργίας
  • Ταχύτατη και χωρίς λάθη καταχώρηση πληροφοριών
  • Άμεση πληροφόρηση και ανάλυση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο

  Βραβεία και Αναγνώριση

  Η Connectline έχει αναγνωριστεί από πληθώρα συνεργατών, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα βραβεία.