Τι είναι το CRM

Το CRM είναι ένα πελατοκεντρικό εργαλείο

O όρος CRM εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις πρακτικές αλλά και το λογισμικό μέσω του οποίου μία επιχείρηση κατανοεί και εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των πελατών της.

Τα Συστήματα Διαχείρισης Πελατών-CRM (Customer Relationship Management) είναι μία επιχειρηματική στρατηγική ή αλλιώς η μεθοδολογία που  στοχεύει στην μεγιστοποίηση των εσόδων και των κερδών μίας επιχείρησης μέσω της αύξησης της ικανοποίησης των πελατών.  Στην ουσία το CRM είναι ένα πελατοκεντρικό εργαλείο γιατί θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Με λίγα λόγια, το CRM είναι ένα λογισμικό που αυτοματοποιεί τις διαδικασίες των πωλήσεων μίας επιχείρησης.

Τα λογισμικά συστήματα και οι τεχνολογίες software που υποστηρίζουν την εφαρμογή CRM συγκεντρώνουν και αποθηκεύουν δεδομένα για τους πελάτες, τους προμηθευτές, τους συνεργάτες και τα εσωτερικά τμήματα μίας επιχείρησης.

Τα τμήματα μίας επιχείρησης τα οποία επηρεάζουν τις αποφάσεις που έχουν σχέση με την ικανοποίηση των πελατών είναι τα εξής:

 • Πωλήσεις
 • Marketing
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Αποθήκες/Logistics

Το κομβικό σημείο για την αποτελεσματικότητα ενός CRM συστήματος είναι η τήρηση και η σωστή χρήση όλων των πληροφοριών για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Οι κύριοι στόχοι του CRM είναι:

 • Η πλήρης και σε βάθος κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των πελατών
 • Η εύρεση τρόπων «αξιοποίησης» των ήδη υπαρχόντων πελατών σε περισσότερο κερδοφόρες για την επιχείρηση δραστηριότητες.
 • Προσέλκυση νέων πελατών μέσω της προσωποποίησης και της προσαρμογής των προσφερόμενων υπηρεσιών στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη.
 • Βελτίωση του ποσοστού διατήρησης των πελατών μέσω της αμφίδρομης επικοινωνίας και της αυξημένης ανάμιξης του πελάτη με την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις που εγκαθιστούν λογισμικό σύστημα CRM συστήματα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Εντοπισμός σημαντικότερων πελατών (segmentation)
 • Στόχευση ενεργειών marketing και πωλήσεων
 • Δημιουργία και συντήρηση ενιαίου πελατολογίου
 • Διαχείριση καταλόγων προιόντων και υπηρεσιών και συνεχής αναβάθμισή τους με νέα προιόντα/υπηρεσίες
 • Λανσάρισμα νέων προιόντων που στοχεύουν στις πραγματικές ανάγκες των πελατών, παλαιών και μελλοντικών.
 • Επιλογή των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης και αξιολόγησης της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα και τις φάσεις της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Έγκυρη και συνεχής ενημέρωση των εμπλεκόμενων στελεχών και τμημάτων της επιχείρησης με αποτέλεσμα την αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων.

Βραβεία και Αναγνώριση

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.