Τι είναι το ERP

H σπουδαιότητα του ERP για τις επιχειρήσεις

Tα αρχικά ERP προέρχονται από τα αρχικά των λέξεων Enterprise Resource Planning, που σημαίνει «σύστημα επιχειρησιακού σχεδιασμού». Υπάρχουν πολλές ερμηνείες και ορισμοί για τα συστήματα πληροφορικής ERP. O πλέον προσφιλής και διαδεδομένος είναι ότι πρόκειται για ένα σύστημα λογισμικού, το οποίο διαχειρίζεται όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό την αύξηση του business performance (Wikipedia ορισμός ERP).

Το ERP είναι ένα επιχειρησιακό εργαλείο ελέγχου, παρακολούθησης και συντονισμού των εργασιών στις κεντρικές και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις μίας επιχείρησης. Για παράδειγμα, ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΕRP μπορεί να ενοποιήσει το σύνολο των τμημάτων μίας επιχείρησης σε μία βάση δεδομένων: την παραγωγή, την αποθήκη, τις πωλήσεις, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους ανθρώπινους πόρους εν γένει, την οικονομική διεύθυνση, σε μία βάση δεδομένων.
Ένα αποτελεσματικό ERP επιτυγχάνει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών λειτουργίας, την αύξηση της παραγωγικότητας και την επίτευξη των στόχων μίας επιχείρησης μέσα από τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών πληροφορικής.

Τα συστήματα ERP διαχωρίζονται στις εξής κατηγορίες:

 • Εμπορικές και Οικονομικές εφαρμογές
 • Συστήματα Διαχείρισης Σχέσεων με Πελάτες (CRM)
 • Συστήματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Μισθοδοσίας (HRM)
 • Συστήματα διαχείρισης Retail Πωλήσεων
 • Συστήματα Business Intelligence (BI).

Η σπουδαιότητα ενός συστήματος ERP σε μία επιχείρηση

Αξιοποίηση της έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης.
Η αυτοματοποίηση των εμπορικών και λογιστικών διαδικασιών, με τη βοήθεια ενός σύγχρονου ERP, διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Έχοντας άμεση πρόσβαση σε δεδομένα η εταιρεία έχει όλες τις σημαντικές πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή και σε πραγματικό χρόνο οδηγώντας την στην έγκυρη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

 • Μεγιστοποίηση των πληροφοριών.
 • Παροχή έγκαιρης πληροφόρησης.
 • Συγκέντρωση δεδομένων σε μία κεντρική βάση και διασπορά στα επιμέρους τμήματα.
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου απόκρισης, μείωση του κόστους και αποφυγή αλληλοκαλύψεων εργασιών μεταξύ των διαφόρων τμημάτων.

Βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης
Με τον κατάλληλο σχεδιασμό ενός αξιόπιστου ERP, μειώνεται ο μεγάλος όγκος μιας επιχείρησης, τυποποιούνται οι καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες και όλα γίνονται πιο εύκολα και προσβάσιμα από όλους όσοι παίρνουν καθημερινά κρίσιμες αποφάσεις. Με την ενοποίηση όλων των λειτουργιών σε ένα ευέλικτο ERP εξασφαλίζεται ο κεντρικός έλεγχος όλων των διαδικασιών με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας της επιχείρησής σας.

 • Ενοποίηση των λειτουργιών μίας επιχείρησης εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό κεντρικό έλεγχο.
 • Αύξηση της παραγωγικότητας.
 • Επιτάχυνση των διαδικασιών και αυτοματοποίηση των εργασιών.
 • Αποτελεσματικότερη ικανοποίηση και εξυπηρέτηση των πελατών και προμηθευτών.

Βραβεία και Αναγνώριση

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.