Ειδικά Προγράμματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ειδικά Προγράμματα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

Η Connectline με τα εξειδικευμένα συστήματα SOFTONE HR και EPSILON NET HR αλλά και τη δική της Custom Εφαρμογή(Timesheet) που έχει αναπτύξει, μπορεί και παρέχει αξιόπιστες και ευέλικτες λύσεις για κάθε είδους επιχείρηση, όσον αφορά την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της.

SOFT1 MODULES

SOFT1 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ

◊ Η εφαρμογή μισθοδοσίας είναι το πλέον ολοκληρωμένο εργαλείο για μία σύγχρονη επιχείρηση, με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων, το οποίο υποστηρίζει, με τρόπο ευέλικτο τη διεκπεραίωση λειτουργιών διαχείρισης προσωπικού (Human Resources Management).

SOFT1 ΒΑΡΔΙΟΛΟΓΙΟ

◊ Πρόκειται για εξειδικευμένο λογισμικό, απαραίτητο στο τμήμα HR για τον αποτελεσματικότερο προγραμματισμό αυτόματων προγραμμάτων βαρδιών του προσωπικού.

◊ Έχοντας ως βασικά δεδομένα, πληροφορίες, όπως τις ανάγκες του προσωπικού, τις βάρδιες, τους κανόνες εργατικής νομοθεσίας και άλλες παραμέτρους, σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αυτόματα το πρόγραμμα των βαρδιών σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση.

SOFT1 WORKTIME LIVE

◊ H Web εφαρμογή Soft1 WORKTIME LIVE σας απαλάσσει από το άγχος της υποχρεωτικής υποβολής του εντύπου Ε8 “Αναγγελία Υπερεργασίας ή Νόμιμης Υπερωριακής Απασχόλησης” στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

◊ Εύκολα και αξιόπιστα, μπορείτε να απλοποιήσετε όλες τις διαδικασίες καταχώρησης του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού εντός του ωραρίου εργασίας.


Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ της EPSILONNET παρέχει τη δυνατότητα μαζικής ενημέρωσης όλων των στοιχείων καταχώρισης μίας μισθοδοτικής περιόδου μέα από μία μόνον φόρμα, τη ΜΑΖΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ όλων των στοιχείων ωρομέτρησης από οποιοδήποτε εξωτερικό αρχείο (excel, access, asci) καθώς και την ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΩΡΟΜΕΤΡΗΣΗ (advanced ωρομέτρηση) μέσα από μία ενιαία εφαρμογή.

CONNECTLINE CUSTOMIZED TIMESHEET

H Connectline, για τις ανάγκες της διαχείρισης του ανθρωπίνουν δυναμικού, έχει δημιουργήσει για εσάς, το CUSTOMIZED TIMESHEET.

Πρόκειται για ένα χρήσιμο customized πρόγραμμα που έχει αναπτύξει για την καταγραφή του χρόνου απασχόλησης του προσωπικού κάθε επιχείρησης. Με το πρόγραμμα αυτό δίνεται στο προσωπικό σας, τη δυνατότητα, από παντού και με τη χρήση οποιασδήποτε συσκευής (Η/Υ, κινητό ή tablet) να καταχωρεί κατά τη διάρκεια της ημέρας ή την επομένη τις ώρες εργασίας που απασχολήθηκε και μάλιστα να τις μερίζει ανά τμήμα, έργο ή όποιο άλλο κέντρο κόστους επιθυμείτε.  Ο εργαζόμενος ενημερώνεται με email για τις τυχόν ώρες που δεν έχει κάνει allocation, ενώ του δίνεται η δυνατότητα να καταχωρίσει και τυχόν απουσία ή εγκεκριμένη άδεια. Το Timesheet μπορεί, επίσης, να αντλήσει τον πραγματικό χρόνο εργασίας του εργαζομένου, τον οποίο και προβάλει αυτόματα προς μερισμό, είτε από το ERP/Payroll, είτε με απευθείας επικοινωνία με ρολόγια ωρομέτρησης.

Κάνοντας χρήση του παραπάνω αξιόπιστου εργαλείου θα επιτύχετε:

  • καθημερινή παρακολούθηση του χρόνου εργασίας
  • ανάλυση της απόδοσης των υπαλλήλων και των ομάδων εργασίας
  • βέλτιστη παρακολούθηση της ανάλωσης του χρόνου των εργαζομένων ανά τμήμα, έργο, κέντρο κόστους
  • καλύτερη κοστολόγηση των παραγόμενων εργασιών
  • δυνατότητα βελτίωσης των εσωτερικών διαδικασιών
  • αύξηση παραγωγικότητας

Βραβεία και Αναγνώριση

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.