Χρηματοοικονομικά

  Ζητήστε Δωρεάν Δοκιμή soft 1 ERP


  Εταιρική δραστηριότητα
  Επιτυχημένες συνεργασίες στον κλάδο των οικονομικών

  Η ομάδα της Connectline είναι πάντα έτοιμη και επαρκώς καταρτισμένη να αναγνωρίσει και να αναλύσει τις ανάγκες κάθε επιχείρησης με σκοπό τον σχεδιασμό μίας λύσης βασισμένη σε best practices που παίρνει το σχήμα της.

  Case Study: Grant Thornton

  Η Grant Thornton είναι ένας διεθνής επιχειρηματικός σύμβουλος, με ηγετική παρουσία, που βοηθά δυναμικές επιχειρήσεις να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους για ανάπτυξη. Το όνομά μας, σε παγκόσμιο επίπεδο, ισοδυναμεί με έναν από τους μεγαλύτερους οίκους ανεξάρτητων εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών και το εμπιστεύονται οι αγορές κεφαλαίων, οι ρυθμιστικές αρχές και οι διεθνείς εποπτικές αρχές.

  Προκλήσεις

  • Εκσυγχρονισμός επιχειρησιακών διαδικασιών
  • Μηχανογραφική υποστήριξη όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών (λογιστικών και φορολογικών)
  • Αποδοτική διαχείριση εύρους πελατών, διαφορετικών κλάδων ή/και νομικών μορφών
  • Αυτοματοποίηση και ταχύτερη διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών
  • Άμεση ανταπόκριση σε αλλαγές και φορολογικές μεταρρυθμίσεις
  • Ευελιξία προσαρμογής στις ιδιαίτερες απαιτήσεις πολύπλοκων οργανισμών
  • Αναλυτική πληροφόρηση και έλεγχος λειτουργίας

  Λύσεις

  • Αξιοποίηση πρότυπων λογιστικών σχεδίων για τη λογιστική παρακολούθηση απεριόριστων εταιρειών και οικονομικών χρήσεων
  • Χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών για την ολοκληρωμένη διαχείριση και ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών εντύπων
  • Γεφύρωση της λύσης με συστήματα πελατών για γρήγορα και ορθά δομημένη μετάδοση δεδομένων.
  • Ενσωμάτωση όλων των προβλεπόμενων εντύπων και αυτόματη ενημέρωση εκδόσεων
  • Αξιοποίηση των customization tools του Soft1 για την ευθυγράμμιση της λογιστικής διαχείρισης με τις επιμέρους πολιτικές πολυεθνικών επιχειρήσεων
  • Χρήση εργαλείων reporting για την εξαγωγή πλήθους αναφορών (λογιστικής αποτύπωσης, μισθοδοτικών αναγκών, τραπεζικών συναλλαγών κα)

  Οφέλη

  • Ελεγχόμενο κόστος λειτουργίας
  • Βελτίωση εσωτερικών διαδικασιών
  • Μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία στη διαχείριση δεδομένων
  • Αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών και καλύτερη εξυπηρέτηση πελατών
  • Γρήγορη εκμάθηση και εύκολη διεκπεραίωση λογιστικών εργασιών
  • Μείωση χρόνου διεκπεραίωσης υποθέσεων και ελαχιστοποίηση λαθών
  • Αύξηση παραγωγικότητας εργαζομένων
  • Διαρκής εναρμόνιση με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις
  • Παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών και άμεση ανταπόκριση σε αιτήματα πελατών
  • Ολοκληρωμένος έλεγχος λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο

  Βραβεία και Αναγνώριση

  Η Connectline έχει αναγνωριστεί από πληθώρα συνεργατών, λαμβάνοντας και τα αντίστοιχα βραβεία.