Τι είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Η σπουδαιότητα του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στις Σύγχρονες Επιχειρήσεις (Digital Transformation)

Tι είναι ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Digital Transformation)

O Ψηφιακός Μετασχηματισμός είναι η διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών στις επιχειρήσεις και ο αντίκτυπος των τεχνολογιών στην κοινωνία.  Στις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εποχής που ζούμε, η μετάβαση από τους παραδοσιακούς τρόπους καθημερινής  λειτουργίας και επίλυσης προβλημάτων στις νέες τεχνολογίες είναι πλέον αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία των επιχειρήσεων.

Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός, στην ουσία, αναφέρεται στην αλλαγή των διαδικασιών που μία επιχείρηση ακολουθούσε μέχρι σήμερα και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και ψηφιοποίησης με στόχο την ανάπτυξη της επιχείρησης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την απλοποίηση του τρόπου λειτουργίας της.  O Ψηφιακός Μετασχηματισμός προσφέρει στους οργανισμούς της δυνατότητα να κατανοήσουν τον σύγχρονο αγοραστή, να αλληλεπιδράσουν μαζί του και να ανταποκριθούν στις προσδοκίες τους προσφέροντας μία πολυεπίπεδη εμπειρία πελατών.

Πολλά στελέχη επιχειρήσεων βλέπουν τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό σαν ένα εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας και αύξησης κερδοφορίας, όχι τόσο μέσω αύξησης των εσόδων, όσο μέσω της μείωσης του λειτουργικού κόστους της επιχείρησης.

Απο τη πλευρά των καταναλωτών, η ψηφιακή τεχνολογία έχει αλλάξει τις καταναλωτικές συνήθειές τους. Οι κινητές συσκευές, οι εφαρμογές, η μηχανική εκμάθηση, ο αυτοματισμός και πολλά άλλα επιτρέπουν στους πελάτες να πάρουν αυτό που θέλουν, ακριβώς τη στιγμή που το χρειάζονται. Οι νέες τεχνολογίες έχουν, στην ουσία, δημιουργήσει ένα νέο είδοσς σύγχρονου αγοραστή.

Οι Βασικοί Πυλώνες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού για τις Επιχειρήσεις

➢  O πελάτης και η αγοραστική του εμπειρία (customer experience)

➢ To μοντέλο λειτουργίας της επιχείρησης (Business Model)

➢ Oι διαδικασίες λειτουργίας (Operational Process)

➢ H ενδυνάμωση του προσωπικού (Employees Empowerment)

Η Connectline είναι μπροστά στις προκλήσεις των Ψηφιακών Λύσεων που προσφέρει στους συνεργάτες της

Η Connectline, πάντα πρωτοπόρος στις καινοτόμες λύσεις και τεχνολογίες που παρέχει στους πελάτες της, έχει ήδη εναρμονισθεί με τις σύγχρονες αλλαγές του Ψηφιακού Μετασχηματισμού κι έχει αναπτύξει “έξυπνα συστήματα τεχνολογιών” για κάθε είδους επιχείρηση, όπως:

Cloud Λύσεις & Υπηρεσίες  που είναι και ο πυρήνας του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων (πλατφόρμα λογισμικού SOFT1 SERIES 6)

Business Intelligence Συστήματα (bi)

Dynamic Intelligence Συστήματα

Analytics & Reporting Yπηρεσίες

Πλατφόρμες Διαχείρισης Σχέσεων μεταξύ τμημάτων των επιχειρήσεων και μεταξύ των σχέσεων Πελατών-Συνεργατών-Προσωπικού

Βραβεία και Αναγνώριση

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.