Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού HRM – Μισθοδοσία

  Ζητήστε Δωρεάν Δοκιμή soft 1 ERP


  Εταιρική δραστηριότητα
  HRM

  Οι ανάγκες για αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού στηρίζονται σε τεχνολογικά προηγμένα λογισμικά συστήματα όπου βοηθούν τους HR managers να προσαρμόσουν τη διαχείριση των τμημάτων τους αξιοποιώντας τις ισχύουσες νομοθεσίες για την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης.

  Τα τμήματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού χαρακτηρίζονται από υψηλή αξιοπιστία, ευαισθησία στη σωστή αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην εύρυθμη ενημέρωση των εργαζομένων τους.

  Στόχος κάθε επιχείρησης είναι να έχει στη διάθεσή της το πλέον κατάλληλο προσωπικό, την καλύτερη οργάνωση, την αύξηση της παραγωγικότητας και της ικανοποίησης των εργαζομένων της ώστε να μπορεί να πετύχει τους εταιρικούς της στόχους και να προοδεύσει.

  Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί την κινητήρια δύναμη μιας επιχείρησης. Η χρήση ενός σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος HRM είναι αναγκαία για την άρτια λειτουργία του τμήματος HR.  Στόχος ενός HRM συστήματος είναι η οργάνωση και η παρακολούθηση όλων των σχέσεων εργασίας μιας επιχείρησης. Η Connectline έχει επενδύσει στα πιο δημοφιλή προγράμματα μισθοδοσίας της  SoftOne και της  EpsilonNet.

  Γιατί η επιχείρηση μου χρειάζεται HRM

  Μείωση  κόστους λειτουργίας HR

  Οι υπηρεσίες και τα οφέλη που προσφέρει ένα HR σύστημα αποτελούν πολύτιμο αρωγό για την επιχείρησή σας. Περιορίζονται οι χειροκίνητες διαδικασίες, μειώνεται ο όγκος της εργασίας, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται καλύτερη κατανομή επιχειρησιακών πόρων και αποτελεσματικότερος έλεγχος δαπανών.

  Πλήρης Διαχείριση Μισθοδοσίας

  Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα της χρήσης ενός HRM Λογισμικού είναι ότι όλα τα δεδομένα HR και Μισθοδοσίας περιέχονται σε ένα ενιαίο σύστημα. Το τμήμα HR, συστηματοποιεί και εναρμονίζει όλες τις διαδικασίες πετυχαίνοντας σημαντικά οφέλη για τους ανθρώπους και την επιχείρησή σας.

  Κάλυψη όλων των εργασιακών σχέσεων

  Η επιλογή του HRM όχι μόνο θα καλύψει τις ανάγκες του HR, αλλά επιπλέον θα συνεισφέρει στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων σας. Η διαχείριση των εργασιακών σχέσεων αλλά και η δημιουργία ενός ισχυρού business συμβάλλουν στην επιχειρησιακή οργάνωση της εταιρείας.

  Διαχείριση Βιογραφικών

  Η διαχείριση Βιογραφικών και προσλήψεων μέσω του HRM Λογισμικού, είναι μία απλή διαδικασία με ποικίλα οφέλη. Όλα τα δεδομένα των εν δυνάμει εργαζομένων καταγράφονται σε μια βάση δεδομένων όπου κατόπιν αξιολόγησης μπορεί να αναδειχθεί ο πιο κατάλληλος υποψήφιος.

  SοftOne Μισθοδοσία

  Για την πλήρη και αξιόπιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και της εύρυθμης μισθοδοτικής λειτουργίας έχει αναπτυχθεί η εφαρμογή Soft1 Μισθοδοσία

  • Περιλαμβάνει ολοκληρωμένο αρχείο εργαζομένων με απεριόριστες δυνατότητες καταχώρησης μισθοδοτικών και προσωπικών στοιχείων.
  • Παρακολουθεί όλες τις σχέσεις εργασίας και σε συνεργασία με την ενότητα Soft1 Business Processes υποστηρίζει τη διαχείριση λειτουργιών προσωπικού (Human Resources Management)
  • Προσφέρει όλες τις λειτουργίες, έντυπα και αναφορές που απαιτούνται από τη νομοθεσία στην κατάλληλη μορφή
  • Περιλαμβάνει δυνατότητες κατανομής εργαζομένων σε κέντρα κόστους, ενημέρωσης Γενικής ή/και Αναλυτικής Λογιστικής καθώς και ενημέρωση εφαρμογών τρίτων.
  • Παρέχει τη λειτουργία προγραμμάτων βαρδιών των εργαζομένων (ημερολόγιο εργασίας-βαρδιολόγιο).
  • Περιλαμβάνει ειδικά εργαλεία-εφαρμογές HR, όπως:
   ♦ Ενημέρωση και web εφαρμογές σχετικά με τις Διατάξεις της Νομοθεσίας και Φορολογικών υποχρεώσεων και υπερεργασίας.
   ♦ Εφαρμογή customized timesheets για τη λήψη αποτελεσματικότερων αποφάσεων σχετικά με την αποδοτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

  Η εφαρμογή διατίθεται ως ανεξάρτητη εφαρμογή ή ως ενότητα συνδεδεμένη με τις υπόλοιπες του μηχανογραφικού συστήματος Soft1 της εταιρείας.

  Μάθετε πως!

  Παρακαλούμε, συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να μπορούμε να σας ενημερώνουμε, μέσω email, για όλες τις εξελίξεις και καινοτομίες στα προγράμματα  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ(HRM)

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.