Δοκιμάστε το soft1 ERP

Δήλωση Συγκατάθεσης

Η σχεδίασε και υλοποίησε στο SoftOne ολοκληρωμένα υποσυστήματα για την αμεσότερη πληροφόρηση και τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των επιχειρησιακών διαδικασιών. Η οργάνωση και η συλλογή των οικονομικών δεδομένων αποτελούν βασικούς πυλώνες στην αύξηση της κερδοφορίας της επιχείρησή σας.

Η στοχεύει στην ολοκληρωμένη οικονομική πληροφόρηση του Financial Accounting  χρησιμοποιώντας τα παρακάτω υποσυστήματα.

Purchase Orders(PO)

· Δημιουργία αίτησης προμήθειας και σενάρια εγκρίσεων
· Παραλαβή με την αποδοχή του υπευθύνου
· Αυτόματη αντιστοίχιση με κινήσεις λογιστηρίου

Cash Flow: Ταμειακές Ροές

· Εισροές-Εκροές από λειτουργική δραστηριότητα
· Προβλέψεις, λοιπές δαπάνες
· Προϋπολογιστικό cash flow σε σχέση με το πραγματικό cash flow

PnL: Profit and Loss Statement

· Κατάσταση οικονομικών αποτελεσμάτων και σύγκριση τους με τις προηγούμενες χρήσεις και τον προϋπολογισμό
· Κατάργιση προϋπολογισμού εσόδων, αγορών και δαπανών με σενάρια αναθεώρησης
· Πολυδιάστατη ανάλυση με χρήση πολλαπλών κριτηρίων και διαστάσεων

BAM

Με το B.A.M, κάθε λειτουργία του ERP μπορεί να γίνει μέρος μίας διαδικασίας, λειτουργώντας με την ακρίβεια και τη συνέπεια μίας καλοκουρδισμένης μηχανής.

Βραβεία και Αναγνώριση

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.