Υποδείγματα Παραστατικών

Παραστατικά Πωλήσεων

Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα 2 Υπόδειγμα 3 Υπόδειγμα 4 Υπόδειγμα 5
Υπόδειγμα πωλήσεων 1 Υπόδειγμα πωλήσεων 2 Υπόδειγμα πωλήσεων 3 Υπόδειγμα πωλήσεων 4 Υπόδειγμα πωλήσεων 5

Παραστατικά Αγορών

Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα 2 Υπόδειγμα 3 Υπόδειγμα 4 Υπόδειγμα 5
Υπόδειγμα αγορών 1 Υπόδειγμα αγορών 2 Υπόδειγμα αγορών 3 Υπόδειγμα αγορών 4 Υπόδειγμα αγορών 5

Παραμένουμε στην κορυφή χάρη στους ικανούς ανθρώπους μας και τη δυναμική επιχειρηματική μας στρατηγική, στοχεύοντας στην...

01. Συνέπεια
Αφοσίωση και συνέπεια στην υλοποίηση έργων Πληροφορικής. Υιοθετώντας Τεχνολογίες
αιχμής δεσμευόμαστε να παρέχουμε εξειδικευμένες, καινοτόμες, πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής για όλους τους κλάδους της αγοράς.
02. Εμπειρία
20 Χρόνια μακρόχρονης εμπειρίας σε Business Software. Γνωρίζουμε βαθιά την αγορά έχουμε εκτενή εμπειρία και πείρα στο να εντοπίζουμε και να εστιάζουμε σε πολύπλοκα ζητήματα προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
03. Αξιοπιστία
Η παγιωμένη σχέση και συνεργασία της Connectline με την Softone , έχει εδραιώσει την αναγνωρισιμότητας της, θέτοντας την Connectline ως No1 Συνεργάτη και αξιόπιστο επιχειρηματικό Σύμβουλο στον Τομέα της Πληροφορικής.
04. Τεχνογνωσία
Η Connectline στελεχωμένη με εξειδικευμένους ανθρώπους που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εκτενή γνώση, κατέχει 64 Πιστοποιήσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες του Λογισμικού S1.

Βραβεία και Αναγνώριση

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.