Υποδείγματα Παραστατικών

Παραστατικά Πωλήσεων

Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3Υπόδειγμα 4Υπόδειγμα 5
Υπόδειγμα πωλήσεων 1Υπόδειγμα πωλήσεων 2Υπόδειγμα πωλήσεων 3Υπόδειγμα πωλήσεων 4Υπόδειγμα πωλήσεων 5

Παραστατικά Αγορών

Υπόδειγμα 1Υπόδειγμα 2Υπόδειγμα 3Υπόδειγμα 4Υπόδειγμα 5
Υπόδειγμα αγορών 1Υπόδειγμα αγορών 2Υπόδειγμα αγορών 3Υπόδειγμα αγορών 4Υπόδειγμα αγορών 5

Παραμένουμε στην κορυφή χάρη στους ικανούς ανθρώπους μας και τη δυναμική επιχειρηματική μας στρατηγική, στοχεύοντας στην...

01. Συνέπεια
Αφοσίωση και συνέπεια στην υλοποίηση έργων Πληροφορικής. Υιοθετώντας Τεχνολογίες
αιχμής δεσμευόμαστε να παρέχουμε εξειδικευμένες, καινοτόμες, πρωτοποριακές και ολοκληρωμένες λύσεις Πληροφορικής για όλους τους κλάδους της αγοράς.
02. Εμπειρία
20 Χρόνια μακρόχρονης εμπειρίας σε Business Software. Γνωρίζουμε βαθιά την αγορά έχουμε εκτενή εμπειρία και πείρα στο να εντοπίζουμε και να εστιάζουμε σε πολύπλοκα ζητήματα προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ανάπτυξης ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.
03. Αξιοπιστία
Η παγιωμένη σχέση και συνεργασία της Connectline με την Softone , έχει εδραιώσει την αναγνωρισιμότητας της, θέτοντας την Connectline ως No1 Συνεργάτη και αξιόπιστο επιχειρηματικό Σύμβουλο στον Τομέα της Πληροφορικής.
04. Τεχνογνωσία
Η Connectline στελεχωμένη με εξειδικευμένους ανθρώπους που διαθέτουν αποδεδειγμένη εμπειρία και εκτενή γνώση, κατέχει 64 Πιστοποιήσεις σε όλες τις θεματικές ενότητες του Λογισμικού S1.

Βραβεία και Αναγνώριση

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.