Μάθετε για το soft1 ERP

Στην κατηγορία αυτή παραθέτουμε συνοπτικά τις αλλαγές και βελτιώσεις που γίνονται στις εκδόσεις του plugin που έχει αναπτύξει η Connect Line για την διασύνδεση Woocommerce και Soft1.
Για πιθανές απορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα +30 210 6003035 ή στο email support@connect-line.gr

Changelog

Στην κατηγορία αυτή παραθέτουμε συνοπτικά τις αλλαγές και βελτιώσεις που γίνονται στις εκδόσεις του plugin που έχει αναπτύξει η Connect Line για την διασύνδεση Woocommerce και Soft1.
Για πιθανές απορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα +30 210 6003035 ή στο email support@connect-line.gr

SECTIONS
### Προστέθηκε
### Βελτίωση
### Αφαιρέθηκε
### Επιδιόρθωση

## [1.5.9] – 02/11/2018
### Προστέθηκε
– Δυνατότητα εκτύπωσης Softone Reports.

## [1.5.8] – 01/10/2018
### Προστέθηκε
– Δυνατότητα κλήσης συνάρτησης calculate των Softone Web Services.

### Βελτίωση
– Διορθώσεις σχετικές με τη λειτουργικότητα του B2B.

## [1.5.6] – 14/03/2018
### Προστέθηκε
– Δυνατότητα offline συγχρονισμού παραγγελιών.
– Προσθήκη σειράς δημιουργίας των χαρακτηριστικών στα είδη (π.χ. χρώμα και μετά μέγεθος).

### Επιδιόρθωση
– Προσθήκη collation στη δημιουργία των πινάκων κατά την ενεργοποίηση του plugin, έτσι ώστε να αποθηκεύονται σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

### Βελτίωση
– Όταν οι διαθέσιμες τιμές σε ένα χαρακτηριστικό είναι μόνο μία, τότε ορίζουμε να παίρνει αυτή την τιμή σαν default.
– Καλύτερος χειρισμός της διαδικασίας που ορίζουμε μια προγραμματισμένη εργασία (WP Cron).

## [1.5.5] – 30/01/2018
### Προστέθηκε
– Προσθήκη οθόνης για εμφάνιση του log ανά ημέρα.
– Προσθήκη ρύθμισης για συγχρονισμό μόνο των νέων ειδών ή μόνο των υπάρχοντων ειδών ή και τα δύο (default).

### Βελτίωση
– Το log αποθηκεύεται στη βάση και όχι σε αρχείο.

## [1.5.4] – 02/01/2018
### Προστέθηκε
– Δυνατότητα τροποποίησης του αυτόματου συγχρονισμού με φίλτρο.

### Επιδιόρθωση
– Προστέθηκε υποστήριξη για plugins που διαχειρίζονται πολλές γλώσσες και εισάγουν νέο προϊόν για κάθε γλώσσα.

### Βελτίωση
– Εκκαθάριση μεταβλητών στο συγχρονισμό των ειδών για βέλτιστη διαχείριση μνήμης.

## [1.5.3] – 08/12/2017
### Προστέθηκε
– Δυνατότητα απενεργοποίησης του συγχρονισμού των ειδών.
– Στις ρυθμίσεις του plugin προστέθηκε πεδίο που ενεργοποιείται/απενεργοποιείται ο συγχρονισμός των ειδών.
– Προσθήκη ελέγχου όταν αλλάζει η κατάσταση της παραγγελίας στο e-shop.
– Εμφάνιση ιστορικού των συγχρονισμών των ειδών.

### Επιδιόρθωση
– Επίλυση προβλήματος όπου σε servers που δεν έχουμε δυνατότητα για views στην MySQL, να μπορούμε να εμφανίσουμε δεδομένα από 2+ πίνακες.

### Βελτίωση
– Η κατάσταση της παραγγελίας συγχρονίζεται στο SoftOne (by default στο πεδίο SALDOC.FINSTATES).
– Προσθήκη css για το βέλτιστο χειρισμό στο περιβάλλον χρήστη.

## [1.5.2] – 09/11/2017
### Προστέθηκε
– Ο συγχρονισμός των ειδών εκτελείται στο background έτσι ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία του e-shop.
– Στις ρυθμίσεις του plugin προστέθηκαν πεδία που αφορούν τον αυτόματο συγχρονισμό των ειδών.

### Επιδιόρθωση
– Το slug της κατηγορίας του προϊόντος υπολογίζεται αυτόματα από το WooCommerce.
– Τα κεφαλαία ελληνικά γράμματα με τόνο δεν συγχρονίζονταν σωστά στο WooCommerce.
– Διόρθωση ελέγχου ύπαρξης κατηγοριών.

### Βελτίωση
– Ο αριθμός παραγγελίας στο μενού Αποτυχημένες Παραγγελίες έγινε σύνδεσμος που δείχνει στην παραγγελία του WooCommerce.

## [1.5.1] – 20/10/2017
### Προστέθηκε
– Αυτοματισμός του συγχρονισμού των ειδών, καλούμενο απο ULR.

### Επιδιόρθωση
– Όταν ο πελάτης υπάρχει στο SoftOne, τότε δεν περνάμε στα στοιχεία για αποθήκευση τον κωδικό του πελάτη.
– Το φίλτρο στοιχείων πελατών να καλείται αφού συμπληρωθούν τα default πεδία του plugin.

### Βελτίωση
– Το φίλτρο της παραγγελίας να περιλαμβάνει και τις γραμμές έτσι ώστε να μπορούμε να εισάγουμε γραμμές για τα έξοδα.

## [1.5.0] – 21/09/2017
### Προστέθηκε
– Menu κατηγοριών που περιέχει της κατηγορίες που δεν θέλουμε να αφαιρούνται από το είδος κατά τον συγχρονισμό.
– Ειδοποίηση με email σε περιπτώσεις σφάλματος.
– Ρυθμίσεις email για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση λειτουργίας ειδοποίησης χρήστη μέσω email.
– Υποστήριξη 2 γλωσσών : Ελληνικά – Αγγλικά.
## [1.4.0] – 12/09/2017
### Προστέθηκε
– Τροποποίηση του συγχρονισμού των ειδών και των παραγγελιών έτσι ώστε να χρησιμοποιούνται τα φίλτρα(filters) και οι ενέργειες(actions) του WordPress.
– Menu χαρακτηριστικών που περιέχει τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται στο e-shop με τους αντίστοιχούς κωδικούς το SoftOne.
– Συγχρονισμός φωτογραφιών των προιόντων κατα την διαδικασία συγχρονισμού τους είτε απο το SoftOne είτε απο τον server του χρήστη (FTP).
– Γενικές ρυθμίσεις για τη μέθοδο συγχρονισμού φωτογραφιών.

### Βελτίωση
– Εμπλουτισμός ρυθμίσεων με τις σειρές και τις λογιστικές κατηγορίες για λιανική και χονδρική.

### Επιδιόρθωση
– Προβλήματα που εμπόδιζαν παραγγελίες να συγχρονιστούν.
– Να μη διαγράφονται οι υπάρχουσες ιδιότητες των προϊόντων που δεν συγχρονίζονται από το plugin.

## [1.3.0] – 19/05/2017
### Προστέθηκε
– Καταγραφή των σφαλμάτων σε ένα αρχείο ανά ημέρα.
– Menu Αποτυχημένες παραγγελίες για διαχείριση απο τον χρήστη.
– Menu Ρυθμίσεων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη με το SoftOne και διάφορων παραμέτρων.
– Menu αντιστοίχησης τρόπων πληρωμών με τους κωδικούς του SoftOne.
– Menu αντιστοίχησης τρόπων αποστολής με τους κωδικούς του SoftOne.
– Menu Συγχρονισμός Προιόντων.

### Βελτίωση
– Σημαντικές αλλαγές στη δομή του κώδικα και των διαθέσιμων οθονών του plugin.

Μείωση  κόστους λειτουργίας

Κρατήστε χαμηλά το κόστος λειτουργίας ενοποιώντας όλες τις εσωτερικές διαδικασίες της επιχείρησής σας. Διαχειριστείτε όλα τα δεδομένα με εύκολο και γρήγορο τρόπο με την χρήση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος.

Αύξηση αποδοτικότητας

Απογειώστε την παραγωγικότητά σας και αυξήστε το επίπεδο συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων σας. Το ERP συμβάλλει ενεργά στην αύξηση της αποδοτικότητας, επιφέροντας ραγδαία ανάπτυξη στην επιχείρησή σας.

Αποτελεσματική πληροφόρηση

Το ERP ολοκληρώνει ένα μεγάλο εύρος κρίσιμων λειτουργιών, ώστε η επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά. Αποκτήστε καλύτερη και συντομότερη πληροφόρηση βελτιώνοντας αισθητά την ποιότητα των υπηρεσιών σας.

Άμεση εκτέλεση εργασιακών ροών

Αυτοματοποιήστε τις καθημερινές σας διαδικασίες δίνοντας προστιθέμενη αξία στην επιχείρησή σας. Η άμεση εκτέλεση εργασιακών ροών συμβάλλει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών σας.

Βραβεία και Αναγνώριση

Η συνεχής μας αφοσίωσή σε κάθε σας ανάγκη, έχει αναγνωριστεί με πληθώρα βραβείων τα οποία επιθυμούμε να μοιραστούμε μαζί σας.